//VD har ordet
VD har ordet 2017-07-04T11:16:42+00:00

VD har ordet

Nu är det lite drygt sjutton år sedan vi startade ProjektStegen, fast beslutna att erbjuda det som ingen annan gjorde – en enkel modell för projektledning och praktiska utbildningar för projektledare, chefer och projektdeltagare. Efter många år som projektledare i olika organisationer hade vi sett tillräckligt många avancerade och ambitiösa projektmodeller för att inse att de ofta sköt över målet.

Vi ville skapa en lösning som var enkel att ta till sig och som snabbt skulle öka användarnas förutsättningar att driva effektiva projekt. När jag nu blickar tillbaka på drygt ett och ett halvt decennium som vd för ProjektStegen är jag både nöjd och stolt. Jag känner också en stor tacksamhet inför de över 600 kunder som under årens lopp har gillat vårt erbjudande, använt vår projektmodell och bidragit till att utveckla ProjektStegen till vad det är i dag.

Det är våra kunder som inspirerar oss till ständig utveckling och förbättringar. Tack vare dem har vi fått förmånen att verka inom såväl näringslivet som den offentliga sektorn. Vi har också fått möjligheter att genomföra utbildningar i USA, Kina, Malaysia, våra nordiska grannländer samt flera andra länder i Europa.

En annan källa till inspiration är ProjektStegens många duktiga kursledare. Eftersom de parallellt med lärarrollen också är verksamma som projektledare, chefer eller coacher är de konstant uppkopplade mot verkligheten. Det, i kombination med deras långa erfarenhet och pedagogiska talanger, gör dem till några av de absolut bästa i sitt slag.

Version 7.0 av projektmodellen har nu installerats hos flera av våra kunder. Den nya versionen innehåller en rad förbättringar genom hundratals timmar av utveckling.

P.S Under 2016 kommer vi lansera ett stort antal olika komponenter för digitalt lärande. Trenden är tydlig, att kombinera traditionella lärstilar med användning av olika typer av digitalt material är både ett krav ifrån kunder och oss själva. Vi satsar stora resurser på att öka användarupplevelsen i vår utbildningsverksamhet genom användning av egenutvecklade e-learninger, case, filmklipp och överlag ett allt större inslag av digitalt material. Responsen ifrån våra kunder har varit fantastiskt vilket inspirerar oss till att ytterligare vässa olika typer av digitala komponenter.

Januari 2016

Johan Hökenhammar
VD, PROJEKTSTEGEN SVERIGE AB