/Projektledarutbildning Malmö och Helsingborg
Projektledarutbildning Malmö och Helsingborg 2018-01-08T13:55:41+00:00

Projektledarutbildning Malmö och Helsingborg

Vi genomför frekvent projektutbildningar i Malmö, Helsingborg och hela Öresundsregionen inkl Köpenhamn. Exempel på kunder i regionen är Malmö stad, Lantmännen, Modelon, Lunds  Kommun, Fredriksdal och SWEP. Vi har både kursledare och konsulter som har sin bas i Malmö och Helsingobrg, vilket gör att vi kan ha ett nära samarbete med våra kunder inom projektledarutbildning.

Ofta har en utbildningsinsats inom projektledning ett behov av att följas upp efter en tid för att säkerställa att utbildningen verkligen når de mål som fastställs. Då är lokal närvaro en fördel eftersom det förenklar olika punktinsatser.

Kalender

  • 180416-180418 – Malmö
  • 180514-180516 – Helsingborg
  • 180426-180426 – Helsingborg
  • 180503-180504 – Malmö

Klicka här för att se kurskalender för hela Sverige.

Kurstider
09.00-16.30

Kurslokaler
Centrala lokaler i Malmö och Helsingborg

Kursmaterial, lunch & kaffe ingår.

Läs mer om våra utbildningar

Den här utbildningen utgår ifrån projektledarens vardag. Du får lära dig hur du styr och administrerar projekt, från start till mål. Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar. Du får också lära dig hur du kan undvika de vanligaste fallgroparna i projekt.

LÄS MER
Den här utbildningen ger dig nya insikter och möjligheter att träna ditt projektledarskap. Du får lära dig hur du genom ett situationsanpassat ledarskap får individer och grupper att samverka på bästa sätt. Olika projektsituationer tränas genom praktiska övningar som varvas med teori.

LÄS MER
Den här e-learningen innehåller 15 olika avsnitt inom projektledning. Du kommer att få lära dig hur ett projekt initieras och vad som är viktigt att tänka på innan ett projekt kan starta. Du kommer också att få lära dig att framta en robust och kvalitetssäkrad projektplan som används för att definiera, planera och styra projekt.

LÄS MER
Den här utbildningen ger dig som chef handfasta råd för olika delar inom projektområdet. Du får exempelvis lära dig mer om och träna på hur bemanning, styrning, prioriteringar och olika intressekonflikter kan hanteras i projekt.

LÄS MER
Den här utbildningen ger dig som projektmedlem en god uppfattning om vad arbete i projektform innebär. Utbildningen lär ut de vanligaste begreppen samt arbetsgången i projekt. Du får lära dig vilka krav som ställs på dig som projektmedlem och vilka krav du har rätt att ställa på din projektledare.

LÄS MER
Den här utbildningen fokuserar på hur ett effektivt styrgruppsarbete leder till lyckade projekt. Utbildningen innehåller t ex hur man sätter samman en styrgrupp, genomförande av styrgruppsmöten, former för beslutsprocess, att göra prioriteringar och hantera svåra beslut.

LÄS MER
Projektprogram passar organisationer som har beslutat sig för att effektivisera projektverksamheten. Projektprogram omfattar utbildning och kompetensutveckling inom flera olika projektområden. Ni får med ett projektprogram olika komponenter för en effektiv projektmiljö.

LÄS MER
Den här utbildningen lära dig grunderna i verktyget Microsoft Project och du får träna på att skapa planer som du sedan successivt bygger på med olika parametrar. Du får också lära dig hur verktyget kan användas för att hantera resurser, följa upp planer och skapa olika typer av rapporter till projektets intressenter.

LÄS MER
Den här utbildningen fokuserar på de mer avancerade funktionerna i verktyget Microsoft Project. Du får träna på exempelvis resurshantering, tidsplaner och att arbeta med olika typer av filter och vyer. Du får också lära dig hur du skapar egna vyer och kommunicerar med andra program utifrån Microsoft Project.

LÄS MER
Den här utbildningen går steg för steg igenom hur du förbereder, planerar, förankrar och genomför olika typer av förändringsprojekt. Du får lära dig att gå hela vägen fram tills att resultaten är hemtagna och de önskade effektmålen för projektet är uppnådda. Utbildningen ger dig konkreta verktyg och metoder att använda i dina förändringsprojekt.

LÄS MER
Den här utbildningen är anpassad för dig som arbtar inom kommunal verksamhet och utgår ifrån projektledarens vardag. Du får lära dig styrning och administration av projekt, från start till mål. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. Stort utrymme för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna ges.

LÄS MER
Den här utbildningen ger kunskaper i ProjektStegens projektmodell ProjektStegen® 7.0. Utbildningen omfattar projektmodellens olika delar och innehåll. Projektmodellens tillvägagångssätt att planera projekt utifrån mål, leveranser och aktiviteter lärs ut.

LÄS MER
Den här utbildningen ger kunskaper i hur projektmodellen ProjektStegen® 7.0 kan implementeras och anpassas i Microsoft® SharePoint. Du som kommer att förvalta projektmodellen får lära dig hur projektmodellen kan anpassas efter just er organisations behov.

LÄS MER
Den här utbildningen fokuserar på krav, kravanalys och acceptanstester, vilket skulle kunna benämnas beställningsprocessen, sett i ett kund/leverantörs perspektiv. Många studier visar på att endast ca 25 % av systemutvecklingsprojekt levererar rätt produkt inom budget.

LÄS MER
Den här utbildningen är praktiskt inriktad och lär dig hur du genomför svåra samtal, där konflikter är ett exempel men också obehagliga besked som uppsägningar, omplaceringar och diskussioner inom känsliga områden – alla typer av samtal som berör.

LÄS MER
Det finns olika typer av certifieringar för projektledare. Certifieringar finns för olika nivåer, där kraven på kunskaper och certifieringens omfattning varierar kraftigt. Läs mer om två vanliga certifieringar IPMA och PMI. Kontakta oss om du vill diskutera vilken typ av certifiering som passar dig och hur du går tillväga.

LÄS MER

Har du några frågor eller vill du diskutera intern projektledarutbildning på plats i Malmö?

Till kontakt
Till kontakt

Internutbildning

Brett utbud

Internutbildning

Standard eller anpassad utbildning på plats hos er. Vi genomför utbildning både i Sverige och internationellt på flera olika språk.

LÄS MER

Referenser

Från de flesta branscher

Referenser

Kunder & erfarenheter från olika utbildningsuppdrag. Vi genomför utbildningar både i Sverige och internationellt.

LÄS MER

Frågor & Svar

Praktisk information

Frågor & Svar

Här finner du vanliga frågor & svar och praktisk information som kan vara bra att veta om våra utbildningar.

LÄS MER