//Teknisk plattform
Teknisk plattform 2017-07-03T22:22:00+00:00

Teknisk plattform

Projektmodellen kan levereras på flera olika tekniska plattformar, t ex Microsoft® Sharepoint (sk. lösning/solution för Office 365) och WordPress. Det är exempel på två mycket moderna och flexibla plattformar för effektiva intranät och webbplatser.

Följande tekniska plattformar är möjliga för att använda projektmodellen. Ett visst installationsarbete krävs för varje installation. Omfattning och tid för installation varierar beroende på vilken plattform som ni föredrar:

  • Microsoft® Sharepoint 2010 och 2013
  • Microsoft® Sharepoint Server/On-premises

  • Microsoft® Sharepoint Office 365/Online
  • WordPress
  • Ert egna Content Mangement System
  • Ert egna Dokumenthanteringsystem

Vid behov kan vi även tillhandahålla drift och installation av den tekniska miljö som krävs för att kunna använda projektmodellen, dvs ni behöver inte ha någonting installerat i era egna system. Vi har lång erfarenhet av att använda Microsoft SharePoint och WordPress.

Vid behov kan vi även tillhandahålla drift och installation av den tekniska miljö som krävs för att kunna använda projektmodellen, dvs ni behöver inte ha någonting installerat i era egna system. Vi har lång erfarenhet av att använda Microsoft SharePoint och WordPress.

Kontakta oss för att diskutera vilken teknisk plattform som passar er

Till kontakt
Till kontakt