Loading...
Blended Learning 2017-07-03T13:31:36+00:00
E-learning med en tanke bakom

Digitala komponenter för projektutbildning

Vi har ett stort antal digitala komponenter som används för att ge varje kursdeltagare en maximal användarupplevelse på våra lärarledda utbildningar.

Vi vet att långa teoripass med ett oändligt antal textbaserade presentationer är old school. Därför satsar vi stora resurser på att utveckla såväl teknik som att försöka variera olika lärstilar. Vi använder de absolut senaste verktygen och grafiken för att ta fram digitala komponenter som kan användas fristående eller som ett större avsnitt i våra utbildningar.

Learning Management System

Alla digitala komponenter görs tillgängliga för våra kursdeltagare i vårt Learning Management System. Genom att logga in i systemet kan deltagarna snabbt och enkelt ta del av det digitala materialet.

“Vi har ett stort antal färdiga digitala komponenter som anpassas för varje situation och behov”

Vi reder ut begreppen

Blended learning – Flipped classroom – Hybrid learning

Visst kan det vara lite svårt att hålla isär alla begrepp inom det växande området digital utbildning. Oavsett vilken bransch och område det gäller är trenden tydlig, traditionell utbildning tappar mark till mer varierade lärstilar, jfr de engelska begreppen Blended learning och Hybrid learning. Med blended och hybrid avses just variation, dvs traditionell pedagogik blandas med olika typer av digitala och interaktiva komponenter. Dessa kan utföras av kursdeltagarna själva före eller efter en utbildning, men de kan också utföras under handledning av en kursledare på plats i en lokal.

“ Genom att variera olika typer av lärstilar ökar sannolikheten att kursdeltagarna verkligen uppnår kursmålen 

Flipped classroom är ett annat ord som används flitigt i utbildningsvärlden. Ett försök till svensk översättning resulterar i det flippade klassrummet, alternativt det omvända klassrummet. I korthet syftar den här metoden på att använda tiden för utbildningstillfällen på plats i en lokal på ett optimalt sätt. Istället för att kursledaren börjar en utbildning med att beskriva ett område så har deltagarna redan innan utbildningen startar fått möjlighet att lära sig mer om det aktuella ämnet, t ex genom filmklipp, olika övningsuppgifter etc. Då kan tiden i själva klassrummet utnyttjas bättre genom mer pålästa och förberedda deltagare.

ProjektStegens synsätt på Blended learning

Vi tycker att Blended learning ger en fantastisk möjlighet att ge kursdeltagare en ökad användarupplevelse. Våra utvärderingar av våra genomförda utbildningar ger också ett tydligt besked – Blended learning är här för att stanna. Samtidigt är det viktigt att inte låta ny teknik och nya verktyg användas för användandets skull. Även om varje enskild digital komponent kan tyckas bra, så måste pedagogik och helhet alltid styra. Därför behöver varje unikt utbildningstillfälle sitt egna anpassade upplägg och variation av digitala och traditionella komponenter.

Vill du lära dig mer om Flipped classrom?

Vi kan varmt rekommendera boken Flip Your Classroom, skriven av Jonathan Bergmann och Aaron Sams. Boken kan beställas här »

Kontakta oss för att diskutera blended learning

Till kontakt
Till kontakt