Loading...
Internutbildning 2017-07-03T15:13:32+00:00
Helhetsansvar

Att genomföra internutbildning

Vi genomför internutbildningar över hela Sverige och internationellt. Utbildningarna kan genomföras på svenska eller engelska. Vissa utbildningar genomförs även på danska, med danska kursledare.

Vi vet att du som beställare av internutbildning har tagit på dig ett stort ansvar. Du ska samla in behov och önskemål från dina kollegor, säkerställa att du väljer rätt typ av utbildning som uppfyller era mål. Dessutom tenderar beställning av internutbildning att kräva mycket tid för dig som beställare. ProjektStegen har en väl beprövad och effektiv kvalitetsprocess för att säkerställa att både kursinnehåll och praktiska frågor tas om hand på rätt sätt.

Om ni väljer ProjektStegen som samarbetspartner tar vi ansvar för hela processen, från behov till mätning och uppföljning av utbildningen.

“Utbildning på plats hos er. Vi tar ansvar för hela processen, före, under och efter utbildningens genomförande”

Anpassad utbildning är standard

Alla våra utbildningar kan anpassas i olika grad. T ex kan angränsande processer, specifika moment och olika typer av övningar och rollspel införas i utbildningarna. Oavsett om ni beställer specifika anpassningar eller inte så hanterar vi varje unikt kurstillfälle som en anpassad utbildning i syfte att säkerställa att utbildningen innehåller de delar och den nivå som önskas.

En kontaktperson

Marianne, kurskoordinator

“Mitt jobb är att se till så totalupplevelsen vid genomförande av en internutbildning överträffar beställarens förväntningar. Jag koordinerar alla aktiviteter med beställare, kursdeltagare, tryckeri, konferenslokal, etc. Du som beställare kan lita på att allt fungerar före, under och efter varje utbildning och har endast en kontaktperson.”

– Marianne Hökenhammar

Kvalitetssäkring

Vår process för utbildning

1
Steg 1

Behovsanalys

 • Diskuterar vi era behov, önskade effektmål, målgrupp och förkunskaper hos deltagare
 • Säkerställer vi att målgrupp, effektmål och kursmål är väl avstämda
 • Diskuterar vi möjliga anpassningar av utbildningen
 • Upprättar vi en tydlig checklista för alla praktiska förberedelser
2
Steg 2

Anpassningar

 • Tillägg, borttag eller ändringar av olika moment
 • Anpassningar av övningar och praktikfall
 • Anpassar körschema och fördelning av tid på olika moment
3
Steg 3

Förberedelser

 • Skapar vi en unik webbplats för varje kurstillfälle
 • Skickar vi ut en deltagarenkät med frågor om förväntningar och förkunskaper hos deltagarna
 • Sammanställer vi deltagarenkäten och diskuterar slutgiltigt upplägg med beställare
 • Säkerställer vi att allt praktiskt är klart med lokal, mat, fika etc.
4
Steg 4

Genomförande

 • Genomför och justerar upplägg vid behov
 • Stämmer av med kursledare och beställare
 • Ifyllnad av kursutvärderingar
 • Utdelar diplom
5
Steg 5

Utvärdering

 • Sammanställer vi siffror ifrån kursutvärderingar grafiskt tillsammans med kommentarer från kursdeltagare
 • Dokumenterar vi våra egna intryck och slutsatser från kurstillfället
6
Steg 6

Uppföljning

 • Genomför vi ett uppföljningsmöte med beställaren med sammanställningen som underlag
 • Diskussion om gemensamma erfarenheter och om målen uppfyllts
 • Diskussion om ett eventuellt nästa steg och interna aktiviteter

Kontakta oss för att diskutera internutbildning på plats hos er

Till kontakt
Till kontakt