//Praktiskt Förändringsarbete
Praktiskt Förändringsarbete 2018-04-09T15:45:10+00:00

Praktiskt Förändringsarbete

Den här utbildningen går steg för steg igenom hur du förbereder, planerar, förankrar och genomför olika typer av förändringsprojekt. Du får lära dig att gå hela vägen fram tills att resultaten är hemtagna och de önskade effektmålen för projektet är uppnådda. Du lär dig konkreta verktyg och metoder att använda i dina projekt. En röd tråd i utbildningen är hur man vid förändringsarbete skapar delaktighet och engagemang inom hela organisationen.

Kursinnehåll

Definition av förändringsprojekt – Vanliga problem och svårigheter – Planeringsteknik – Probleminventering – Definition av Business Case – Förankring – Förändringsstrategier – Hantering av motstånd – Definition av nuläge – Kreativ anspänning – Prioritering av åtgärder – Förändringsmodell – Effektiva projektteam – Ansvar och roller – Uppföljning av projekt

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till dig som är engagerad i förändringsarbete. För att du ska kunna tillgodogöra dig kursen krävs att du har 5-10 års arbetslivserfarenhet och arbetat några år som projektledare eller chef.

Kursmål

  • Förbereda och planera ett förändringsprojekt
  • Förankra ett förändringsprojekt hos olika intressenter
  • Använda praktiska tekniker som leder till framgångsrik bestående förändring
  • Hantera motstånd och andra svårigheter
  • Initiera och avsluta förändringsprojekt på ett tydligt sätt

Kursupplägg

Den här utbildningen är mycket praktiskt inriktad. Teori varvas med övningar, diskussioner och grupparbeten.

Kursledare

Våra kursledare har minst 20 års erfarenhet av projekt och projektledning. Alla kursledare är dagligen verksamma i olika projekt och kombinerar rollen som kursledare med olika projektuppdrag.

Våra kursledare får toppbetyg på utvärderingar.

Vad ingår?
1 kursplats. 2 dagars utbildning. Kursmaterial. Lunch, kaffe och frukt.

Kurstider
09.00-16.30 alla dagar

Kurslokal
Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm

  • 181023-181024 – Stockholm
Kursbeskrivning i pdf

Vanliga frågor & lokaler

Läs mer om vanliga frågor & svar och praktisk information om utbildningar. Här finns adresser till våra våra centralt belägna kurslokaler i respektive kursort. Läs mer »

Referenser

Läs mer om våra kunder & erfarenheter från olika utbildningsuppdrag. Läs mer »

Kursvillkor

Läs mer om våra kursvillkor för utbildningar. Läs mer »

Internutbildning

Utbildningen kan även genomföras som internutbildning. Läs mer om vårt erbjudande och arbetssätt för utbildning på plats hos er. Läs mer »

“Supertydligt och pedagogiskt!”
Sagt av kursdeltagare, 2016
“Jag kommer att ha mycket nytta av kursen!”
Sagt av kursdeltagare, 2016
“Presentationerna och föreläsningarna var jättebra!”
Sagt av kursdeltagare, 2016

“Bra material att ha som en uppslagsbok i kommande projekt”

Sagt av kursdeltagare, 2016
“Bra diskussioner och exempel från verkliga livet”
Sagt av kursdeltagare, 2016
“Mycket bra med praktiska övningar i grupp”
Sagt av kursdeltagare, 2016
“Bra med exempel från verkligheten”
Sagt av kursdeltagare, 2016