//Styrgruppsarbete
Styrgruppsarbete 2017-07-03T17:26:28+00:00

Styrgruppsarbete

Den här utbildningen fokuserar på arbetsformen för styrgrupper samt hur styrgruppsmedlemmar ska agera. Utbildningen fokuserar på hur ett effektivt styrgruppsarbete leder till lyckade projekt. Du lär dig hur man bemannar en styrgrupp, genomför styrgruppsmöten, beslutsprocesser, prioriteringar och svåra beslut. Du lär dig också hur samarbetet med projektledaren och ordinarie organisation utanför projektet kan underlättas.

Kursinnehåll

Organisation och roller – Styrgruppens syfte och ansvar – Styrgruppens plats i organisationen – Roller och funktioner i en styrgrupp – Ansvar och befogenheter – Processen för beslutsfattande – Samsyn och konflikt – Beslutsfattande och styrning – Svåra beslut – Kommunikation – att se samma sak – Att göra överenskommelser – Återkoppling och att säga ”Nej” – Värderingar och värdegemenskap – Utvärdering – Övningar och diskussioner

Målgrupp

Den här utbildningen vänder sig till styrgrupper och chefer som deltar i projekt i rollen som styrgruppsmedlem. Kunskaper om projektarbetsformen krävs för den här utbildningen.

Kursmål

  • Styrgruppens syfte, uppgifter, ansvar och befogenheter
  • Hur du kan bidra på bästa sätt i styrgruppsarbetet
  • Grunderna för beslutsfattande och styrning
  • Att göra överenskommelser
  • Att hantera svåra beslut
  • Kommunikation mellan olika projektroller

Kursupplägg

Den här utbildningen är mycket praktiskt inriktad. Teori varvas med övningar och diskussioner.

Kursledare

Våra kursledare har minst 20 års erfarenhet av projekt och projektledning. Alla kursledare är dagligen verksamma i olika projekt och kombinerar rollen som kursledare med olika projektuppdrag.

Våra kursledare får toppbetyg på utvärderingar.

Den här utbildningen genomförs endast som internutbildning. Vill du veta mer om utbildning på plats hos er? Kontakta oss så svarar vi direkt!

Praktisk information

Läs mer om vanliga frågor & svar och praktisk information om utbildningar. Läs mer »

Referenser

Läs mer om våra kunder & erfarenheter från olika utbildningsuppdrag. Läs mer »

Kursvillkor

Läs mer om våra kursvillkor för utbildningar. Läs mer »

Internutbildning

Utbildningen kan även genomföras som internutbildning. Läs mer om vårt erbjudande och arbetssätt för utbildning på plats hos er. Läs mer »

“Givande utbildning med bra diskussioner!”
Sagt av kursdeltagare, 2016
“Väldigt nöjd med utbildningen! Bra kursledare, bra innehåll”
Sagt av kursdeltagare, 2016
“Bra med verksamhetsanpassade exempel!”
Sagt av kursdeltagare, 2016
“Mycket bra ledning av kursen”
Sagt av kursdeltagare, 2016
“Bra studiematerial”
Sagt av kursdeltagare, 2016
“Tydligt och bra upplägg!”
Sagt av kursdeltagare, 2016