Nytt tillägg till våra agila komponenter

I juni påbörjar vi nästa utvecklingssteg av våra agila komponenter för teori och praktik. Agilt kan innebära att många olika förutsättningar behöver vara på plats för att dra nytta av arbetssättet, t ex att verksamheten kan avsätta resurser på daglig basis för att prioritera och medverka i utveckling, att projektet organiseras i olika team som kanske också behöver synkas och dessutom ska planeringen hanteras konstant både på övergripande nivå och detaljnivå för det som är aktuellt att utveckla. Det här kan skapa motstånd och hinder för många organisationer avseende att komma igång med agilt.

Därför tar vi nu fram ett tillägg till våra agila komponenter som fokuserar på att hantera backloggen på ett enkelt och rättframt sätt. Med utgångspunkt ifrån en inkorg med behov organiseras arbetet runt en planeringstavla på enklast tänkbara sätt. Mer om detta kommer inom kort. Och psssst…..det här sättet lämpar sig också perfekt för mer komplexa projekt som arbetat agilt och sedan lämnat över projektet till förvaltning.

Stay tuned, lansering i början av juli!