2019-01-16
En dags anpassad Projektdag genomförd för en större grupp projektledare. Projektdagen fokuserade på agila metoder och genomfördes på ett interaktivt sätt med hjälp av bl a mentometer där deltagarna aktivt fick ta ställning i olika frågor.

Fler nyheter

TILL ALLA NYHETER