2019-06-11
Blended learning genomförd för 25 projektledare. Utbildningen bestod av webinars, chattar, onsiteträning och e-learningen Praktisk Projektledning. Vi kan återigen konstatera att blended learning är ett mycket effektivt sätt att utbilda i projekt.

Fler nyheter

TILL ALLA NYHETER