2019-04-24
Blended learning genomförd under mars och april för en grupp med 15 projektledare. Utbildningen bestod av webinars, E-learningen Praktisk Projektledning, reflektion, övningar och utbildning på plats i kurslokal

Fler nyheter

TILL ALLA NYHETER