Blended learning genomförd

Blended learning genomförd under mars och april för en grupp med 15 projektledare. Utbildningen bestod av webinars, E-learningen Praktisk Projektledning, reflektion, övningar och utbildning på plats i kurslokal.