Brickhouse Bostäder väljer ProjektStegen

Nytt avtal med Brickhouse Bostäder där ProjektStegen bistår med konsulttjänster inom projektplanering.