Kategorier
Läsarnas tips och råd Strategier för projekt

Tankar om projekt

I verksamheter eftersträvas ofta perfektion, tydlighet och branta utvecklingskurvor. Inte sällan ska mål och visioner uppnås genom projekt. Men är projekt perfekta? Vi kan behöva påminnas om att projekt utförs av människor, som gör sitt bästa för att tillgodose behov i verksamheter som är under ständig förändring.

Att acceptera att alla projekt inte blir fulländade kan vara utmanande. Ofta finns flera perspektiv och synsätt på vad som är tillräckligt bra utifrån behov och förutsättningar. I det här blogginlägget finns 6 utvalda bilder som kontrasterar mot det perfekta, och som kan få oss att stanna upp och reflektera kring vad som händer och sker vid genomförande av projekt. Vilka tankar och associationer kring projekt väcker de här bilderna hos dig?

Se nedan vad andra bloggläsare tycker, och dela gärna med dig av dina tankar och erfarenheter. Tillsammans kan vi lära oss mer om projekt.

tankaromprojekt1
Illustration från absurd.design

Tankar & erfarenheter

 • Den snabbaste vägen till målet behöver inte alltid vara den bästa.
 • Bestäm innehåll och principer för måltriangeln tid, kostnad och resultat.
 • Tänk bråttom och viktigt, inte bara bråttom, vid prioritering!
 • När det känns som att det går långsamt, tänk på att alla ska med och att det får ta sin tid.
Illustration från absurd.design

Läsares tankar & erfarenheter

 • Tänk på att dela upp stora projekt i mindre delar eller i separata projekt.
 • Fundera ut vad som är viktigast just nu.
 • Tydliggör och beskriv projektidén.
 • Definiera när projektet är slut och projektledarens ansvar upphör.
 • Dina idéer behöver bra kanaler för att komma till sin rätt.
Illustration från absurd.design

Läsares tankar & erfarenheter

 • Tydliggör målbilden.
 • Utmanande mål kan både motivera och skapa en känsla av orimlighet.
 • Vi är innovativa tillsammans.
Illustration från absurd.design

Läsares tankar & erfarenheter

 • Avsätt tid för intressentanalys!
 • Säkerställ att det är tydligt hur beslut fattas.
 • Säkerställ att projektledaren har mandat och att rollen respekteras.
 • Projektledaren har allas ögon och stora förväntningar på sig.
Illustration från absurd.design

Läsares tankar & erfarenheter

 • Tydliggör milstolpar och vad som ska vara uppnått vid varje milstolpe.
 • Säkra planeringen genom att analysera beroenden.
 • Vi uppfattar saker med våra olika ”glasögon” därför viktigt att få med flera perspektiv.
Illustration från absurd.design

Läsares tankar & erfarenheter

 • Säkerställ god kommunikation i projekt. Kan minska risken för konflikter.
 • Avsätt tid för att förankra frågor och beslutsunderlag!
 • Ta tag i konflikter direkt.
 • Projektarbete är ett samspel mellan olika individer som samtidigt är ihopflätade med ett gemensamt engagemang.

Kategorier
Läsarnas tips och råd

Läsarnas bästa projekttips

I december 2010 var det tävlingsdags på vår sajt. Ett antal kluriga frågor om projekt avslutades med en utslagsfråga där varje tävlande gav sitt bästa projekttips. Ett urval av alla projekttips finner du nedan som citat, med det vinnande tipset först.

Stort tack alla tävlingsdeltagare för era bidrag! Och håll utkik efter nästa tävling på sajten.

”Visualisera din vision och projektets mål på ett enkelt och lättförståeligt sätt för att skapa engagemang hos alla, både IT och verksamhetssidan. Ett bra sätt kan vara att skapa en användarberättelse som på ett tydligt sätt beskriver hur lösningen används. En gemensam bild av målet är nödvändigt för framgång.”
ProjektStegens kommentarer till det vinnande projekttipset

Flera bra tips sammanfattande med några få ord. Att visualisera vad projektet ska åstadkomma är något som blir allt viktigare. En visualisering, som kanske består av bilder och exempel, hjälper alla intressenter att förstå vilket slutresultat som projektet vill uppnå. Nästa tips avser användarberättelse, något som inte bara är användbart när IT är involverat. Genom att på ett enkelt sätt beskriva hur resultatet är tänkt att användas får alla en bra bild över den tilltänkta användningen av resultatet. Mer om hur projekt kan visualiseras och hur användarberättelser/användningsfall kan utformas kommer framöver på bloggen.

Ett urval av övriga projekttips
”Lös problem istället för att söka ”syndabockar”
”A och O för ett lyckat projekt är kommunikation!”
”Få alla att känna att de är viktiga/engagerade”
”Glöm inte att utgå från problemet och inte från lösningen! Förmedla arbetsglädje, förankra, gör bra uppföljning och glöm inte att sprida motivation!”
”Kort och gott: fokus!”
”Vara engagerad, hålla koll på kritiska linjen & gör en noggrann förstudie”
”Respektera och stäm av medarbetarnas behov och resultat i varje steg”
”Nu och Sen, tänk nu på vad du ska göra sen”
”Viktigast av allt – ha passion. Utan det är projektet dömt att misslyckas oavsett hur många modeller man behärskar och följer”
”Ett uppstartsmöte som involverar ALLA som någon gång under projektet kommer att vara delaktiga. Där ska ALLAS kommande insatser för att nå målet poängteras och lyftas upp. Under projektets gång gäller UPPFÖLJNING kontinuerligt!”
”Kommunicera! Se till att beställare, projektledare och leverantörer talar samma språk och menar samma sak”
”Bra sammansvetsad projektgrupp som är överens om projektets mål och vägen dit. En delad och väl genomdiskuterad vision!”
”En projektledare med ett öppet och kritiskt tänkande och med en Projektstegen-utbildning i bagaget”
”Tydlig målsättning, regelbunden uppföljning och tydlig ansvarsfördelning!”
”Planera grundligt”
”Beställaren klart definierad, avgränsa och sätt specifika och mätbara mål. Fira varje steg på vägen.”
”Viktigt med en genomarbetad projektplan med uppsatta delmål och slutmål. Att alla berörda får information om vad som händer i projektet. Ta vara på alla kunskaper som deltagare i projektet besitter, samarbete. Var tydlig och visa medarbetare uppskattning och delaktighet”
”Planera i tid…”
”Använd tid för planerings- och involveringsarbetet i början och låt planeringsarbetet vara en process där man nästan ”ältar” syften och mål etc. fram och tillbaka så att alla förstår och ser projektet som sitt. Den tiden har man igen senare”
”Sätt realistiska mål, se till att projektet är förankrat hos ledning och kollegor och glöm för allt i världen inte att följa upp. Det är så man lär till nästa gång!”
”Tänk på smarta mål, tänk på A:et, att alla som är med måste förstå vad det handlar om!”
”Att göra en ordentlig intressentanalys. Låt den ta den tid som behövs, det tjänar man in på. Hellre skjuter man på projektstart för när projektet börjar så tickar både klockan och pengarna. Intressentanalysen görs helst i workshopform. Det kanske inte blir den idé du tänkt dig från början som överlever när alla intressenter får vara med och påverka. Men det kommer definitivt fram sådana idéer som är realistiska och framförallt skapar det intresse och engagemang som är nödvändigt för att man ska lyckas.”