Kategorier
Boktips

Boktips – Snacka Snyggt – modern retorik

Vi har läst boken Snacka snyggt (ISBN 9789113027784) – modern retorik. Boken är skriven av Elaine Bergqvist och utges av Norstedts förlag. Boken kan köpas hos bl a Adlibris och Bokus.

Visst innehåller boken den svenska översättningen av det klassiska retoriktipset tell them what you gonna tell them, then tell them and then tell them what you told them. Men där slutar också likheten mellan boken och mer traditionsenliga böcker inom området retorik eller konsten att övertyga.

Något som vi direkt gillade med boken är att den inte tar sin utgångspunkt i Det Stora Talet utan i mer vardagliga situationer där kommunikation mellan människor behövs. I ett högt tempo får läsaren tips & råd om hur olika typer av budskap kan presenteras för att få bästa möjliga effekt. Rakt på sak och på ett lättsamt sätt beskrivs hur du lyckas med att få andra att lyssna på dig i ett antal olika situationer.

Boken fokuserar på allt ifrån olika typer av handslag till mer fördjupande kapitel om hur du kan genomskåda olika typer av retoriska grepp som du kan mötas av i kommunikation med andra människor. Bokens tilltal är personligt och coachande. Vi är övertygade om att det i den här boken finns intressanta saker att reflektera över både för den vane talaren och kommunikatören som för den mer oerfarna.

Vi rekommenderar boken varmt till projektledare och chefer som genom sin roll ofta ställs inför planerade och improviserade framträdanden.

Kategorier
Boktips

Fynda kunskap om att hantera svåra samtal

Ibland måste du i din projektledarroll ta upp känsliga frågor. Svåra samtal kallas alla typer av samtal som är känsliga och berör. Det kan t ex vara en social konflikt, dvs en konflikt som kanske började med en sakfråga men som blivit en relationskonflikt, där parterna är arga på varandra. Ett känsligt samtal kan också vara att ge kritik till någon som tar illa vid sig. Eller att tala om för en medarbetare att den mot sin vilja ska fasas ur projektet.

Vid svåra samtal kan du mötas av många olika typer av reaktioner såsom ilska, ledsamhet, motparten vill inte prata om det, försvar eller påhopp.

Naturligtvis vill vi inte såra och vi kan inte alltid vara överens. Med hjälp av samtalsteknik kan ömsesidig förståelse oftast uppnås. Genom att skaffa dig mer självinsikt och lära dig vad du går igång på så har du möjligheten att undvika att reagera så instinktivt på olika situationer och andras agerande och kan resonera mer förnuftsmässigt.

Anledningen till att du överreagerar är att identiteten och självbilden känns hotad. Detta sker när de egenskaper och förmågor du har och som av någon anledning är känsliga för dig upplevs som ifrågasatta. Man kan säga att dessa områden där vi reagerar väldigt starkt är en form av ”akilleshälar” – våra svaga punkter.

Olika människor har olika akilleshälar. Därför kan det ibland vara svårt att förstå att en människa reagerar så kraftigt. Du själv tycker kanske att det inte är något att bry sig om.

Vi vill varmt rekommendera en bok som ger konkreta och handfasta tips & råd om hur du lägger upp svåra samtal. Boken heter ”Svåra samtal – Hur man pratar om det som betyder mest”. Författare till boken är Stone, Patton och Heen. Du hittar boken på t ex Bokus. I skrivande stund kostar boken bara 40 kr. Ett fynd för alla som arbetar med människor och grupper!

Tillägnar du dig det som står i boken så minskar risken att skiljas som ovän. Du kanske inte håller med men du förstår i alla fall den andres resonemang.

”Tips! För att lyckas med ett svårt samtal måste du vara seriöst och ärligt intresserad av hur den andre resonerar eller reagerar. Om din avsikt enbart är att övertyga den andre om att du har rätt, så kommer du att misslyckas.”

Detta inlägg är skrivet av Elisabeth Weidel.

Kategorier
Boktips

Boktips – Ledarskap på apstadiet

Kan vi som är projektledare och chefer lära oss något av chimpanserna? Och då pratar vi inte om Monkey Business. Ledarskap på apstadiet är en både underhållande och intressant bok som tar sin utgångspunkt i chimpansernas beteende.

Boken är skriven av Ola Berggren och Tommy Lundberg, som efter ett möte med Ing-Marie Person fick idén till boken. Ing-Marie som arbetat mer än 25 år med chimpanserna i Furuviksparken ger insyn i ledarskapet i flocken.

Genom boken får vi reflektioner kring djupt rotade mänskliga beteenden som är lika viktiga i chimpansernas flock. Det handlar om alltifrån längtan efter grupptillhörighet och gemenskap till sambanden mellan hierarki och stress, delaktighet och arbetsglädje, relation och prestation m.m.

Läs bland annat om hur Santino (han heter så, ledarhanen i flocken) löser konflikter och hur han skapar förtroende.

Vi rekommenderar boken för dig som jobbar med förändringsarbete, är projektledare eller chef eller helt enkelt bara tycker att det är roligt att reflektera lite kring ledarskap. Att alla intäkterna från försäljningen av boken går till bevarandeprojekt, forskning, utbildning och andra insatser för chimpansernas överlevnad, gör boken enligt vår mening än mer läsvärd.

Titel – Ledarskap på Apstadiet. ISBN 978-91-633-6434-1. Författare är Tommy Lundberg och Ola Berggen (Great Words 2010). Boken kan köpas som ebok på Adlibris.

Kategorier
Boktips

Boktips – 16 typer av chefer – och vad de säger till psykologen

Vi har läst boken 16 typer av chefer – och vad de säger till psykologen (Liber 2010, ISBN 9789147095148). Boken är skriven av Mattias Lundberg och Anders Wahlberg som båda är leg. psykologer och som skrivit flera böcker tillsammans tidigare.

Det framgår av boken att det inte är något konstigt eller ovanligt att chefer söker hjälp hos och samtalar med psykologer eller terapeuter för att bolla och reda ut tankar om sin yrkesroll som chef. Det är mycket i en chefs vardag som inte alltid är så självklart och enkelt. Bara för att man blivit tilldelad rollen som chef så känner man sig kanske inte som chef.

Författarna lyckas på ett enkelt sätt dela med sig av sina erfarenheter om hur chefer tänker och agerar. I boken får vi möta den konflikträdde, den tillgängliga, den strukturlösa, den osjälvständiga och ytterligare tolv typer av chefer som boken beskriver. Vidare får vi ta del av hur de olika chefstyperna lyckas bemästra sina negativa mönster och få en bättre kommunikation med sina medarbetare och därmed uppnå känslan av att kunna klara av den svåra chefsrollen.

Det fascinerande med denna bok är hur författarna lyckats fånga och ringa in dessa 16 olika typer av chefer genom sina många samtal och möten. Boken lär oss att alla chefer är olika och att vi inte kan hantera och bemöta alla chefer på ett och samma sätt. Det gäller att lära känna chefen för att kunna kommunicera med honom eller henne på ett bra och konstruktivt sätt.

Boken finns att köpa hos t ex Bokus.

Hur kan projektledare ha nytta av att läsa boken?

Även om boken inte handlar om projekt så anser vi att bokens lärdomar om chefers situation och olika problemställningar definitivt är nyttigt att läsa om som projektledare. I projekt gäller det att bemöta varje chef och beställare som individ och inte utifrån någon generell mall. Det gäller att i varje projektsituation förstå och känna efter vilken typ av chef eller beställare man samarbetar med.

Vad tycker vi?

Boken, med sin titel som väcker nyfikenhet, är mycket läsvärd och vi rekommenderar den som en lättsam och lärorik läsning för hur du som projektledare kan förbättra kommunikationen och möten i dina projekt gentemot chefer och beställare.

Kategorier
Boktips

Boktips – Projekt från a till ö

Projekt från A till Ö bygger på en enkel men fungerande idé, nämligen att förklara de vanligaste projektorden på ett lättbegripligt sätt.

Boken innehåller ca 100 uppslagsord och massor av nyttiga begrepp förklaras. Behöver du ett lexikon i projektledning är det här en bra bok.

Boken kan köpas här »

Kategorier
Boktips

Boktips – Projekt för chefer

Det finns mängder av böcker skrivna om projektledning. Gemensamt för de allra flesta är att de är skrivna för målgruppen projektledare. En bortglömd målgrupp är chefen. En modern chef idag har idag mycket utbildningar och litteratur att välja bland om hon eller han vill utveckla sitt ledarskap. Men, hur många böcker och kurser fokuserar på chefens roll i projekt? Boken Projekt för chefer, av Olle Lundin, fick stor uppmärksamhet när den kom just för sin nya vinkling mot chefer. Olle har lång erfarenhet både som chef, projektledare och lärare. Olle genomför även flera kurser för ProjektStegen.

Den här boken vänder sig till chefer som vill lära sig mer om vilka olika roller som en chef har i en projektorganisation. Boken ger också konkreta tips om hur chefen på bästa sätt kan bidra till projektmiljön blir så optimal som möjligt. Boken kan köpas här »