Your Cart

Aktuellt antal deltagare onlineutbildning: 403

Årets projektledarbok utsedd

År 2022 har boken Gruppsykologi, av Lars Svedberg, utsetts till årets projektledarbok. Den första utgåvan av boken kom ut redan 1997. Boken har genom åren blivit en populär bok inom området.

Lexikon bok med begrepp och förklaringar av vanliga projektord

Boktips – Projekt från a till ö

Projekt från A till Ö bygger på en enkel men fungerande idé, nämligen att förklara de vanligaste projektorden på ett lättbegripligt sätt.

Boktips Projekt för chefer

Boktips – Projekt för chefer

Det finns mängder av böcker skrivna om projektledning. Gemensamt för de allra flesta är att de är skrivna för målgruppen projektledare.