Your Cart

Aktuellt antal deltagare onlineutbildning: 403

Tankar om projekt

I verksamheter eftersträvas ofta perfektion, tydlighet och branta utvecklingskurvor. Inte sällan ska mål och visioner uppnås genom projekt. Men är projekt perfekta?

Bloggens läsare ger sina bästa tips om projekt

Läsarnas bästa projekttips

I december 2010 var det tävlingsdags på vår sajt. Ett antal kluriga frågor om projekt avslutades med en utslagsfråga där varje tävlande gav sitt bästa projekttips.