Kategorier
Nyheter

Ahlsell väljer ProjektStegen

Den stora tekniska distributören inom installationsprodukter, verktyg och maskiner väljer ProjektStegen som samarbetspartner för utbildning och konsulttjänster inom planeringsverktyget Microsoft Project.

Kategorier
Nyheter

Purac väljer ProjektStegen

Bolaget Purac, som arbetar med hållbara lösningar för vattenbehandling och biogasproduktion, väljer ProjektStegen som samarbetspartner för konsulttjänster inom användning av projektverktyg i sin verksamhet.

Kategorier
Nyheter

Många nya kursdeltagare!

Med glädje konstaterar vi att idag måndag den 30 augusti påbörjar hela 32 st nya kursdeltagare sin onlineutbildning hos oss. Det är deltagare från ett stort antal olika branscher, typer av projekt och projektroller. Roligt med så stort intresse, vi ser fram emot projekthösten 2021.

Kategorier
Nyheter

Testkurs lanseras inom kort

Vi fortsätter nu vårt intensiva arbete med att utöka och vidareutveckla vårt kursutbud kring både digital och traditionell utbildning. Inom kort lanserar vi en e-learning på temat introduktion till test.

Oavsett vilken typ av projekt som ska genomföras är det ofta någon form av systemlösning som ska utvecklas eller användas. Som beställare och projektledare behövs kunskaper i både att definiera och fastställa krav på t ex funktionalitet och hur kraven sedan ska verifieras och godkännas. Målet med kursen är att ge beställare och projektledare en ökad förståelse för hur professionellt och systematiskt testarbete kan hanteras på bästa sätt.

Och redan innan lansering känner vi oss trygga i att kursen kommer att mottas väl eftersom vi utvecklar kursen tillsammans med Charlotta Carlsson. Charlotta är en senior konsult inom kvalitet, krav och test. Nytt är också att vi arbetar med animatörer för att skapa en varierad och engagerande utbildningsupplevelse.

E-learning lanseras inom kort. Redan nu kan du som vill kontakta oss om ni vill veta mer eller om ni redan i början av hösten vill genomföra den här kursen på plats hos er.

Kategorier
Nyheter

Nytt tillägg till våra agila komponenter

Under våren påbörjade vi nästa utvecklingssteg av våra agila komponenter för teori och praktik. Att lyckas med agilt arbete kan innebära att många olika förutsättningar behöver vara på plats för att dra nytta av arbetssättet, t ex att verksamheten kan avsätta resurser på daglig basis för att prioritera och medverka i utveckling, att projektet organiseras i olika team som kanske också behöver synkas och dessutom ska planeringen hanteras konstant både på övergripande nivå och detaljnivå för det som är aktuellt att utveckla. Det här kan skapa motstånd och hinder för många organisationer avseende att komma i gång med agilt.

Därför tar vi nu fram ett tillägg till våra agila komponenter och utbildningar inom agilt som fokuserar på det mest centrala – att hantera en backlogg på ett enkelt och okomplicerat sätt. Behoven samlas i en inkorg. Utifrån den skapas rutiner för att prioritera och organisera olika typer av arbete som behöver utföras. Mer om detta kommer inom kort. Och psssst…..det här sättet lämpar sig också perfekt för mer komplexa projekt som arbetat agilt och sedan lämnat över projektet till den ordinarie verksamheten för förvaltning.

Stay tuned, mer information kommer i början av september!

Kategorier
Nyheter

Projektmodellen nu som molntjänst

Efter att ha erbjudit organisationer och företag vår populära projektmodell i över 20 år har vi nu en stor nyhet. Vi lanserar nu en molntjänst för projektmodellen, där enskilda användare på ett enkelt sätt kan nyttja projektmodellen. Över 50 st dokumentmallar ingår, varje mall har ett tillhörande ifyllt exempel. Tjänsten innehåller också en lättanvänd digtal handbok som beskriver projektmodellens olika faser och steg.

Läs mer och beställ den här efterfrågande tjänsten. Du får tillgång till tjänsten i 3 månader och det ingår även en personlig licens att nyttja alla dokumentmallar och checklistor även efter att din tillång till tjänsten upphört.

Kategorier
Nyheter

Förlängning av avtal

ProjektStegen har fått fortsatt förtroende att stödja projektledningen med expertkunskaper i planeringsverktyg för ett stort samhällsbärande infrastrukturprojekt.

Kategorier
Nyheter

Nytt tillägg till våra agila komponenter

I juni påbörjar vi nästa utvecklingssteg av våra agila komponenter för teori och praktik. Agilt kan innebära att många olika förutsättningar behöver vara på plats för att dra nytta av arbetssättet, t ex att verksamheten kan avsätta resurser på daglig basis för att prioritera och medverka i utveckling, att projektet organiseras i olika team som kanske också behöver synkas och dessutom ska planeringen hanteras konstant både på övergripande nivå och detaljnivå för det som är aktuellt att utveckla. Det här kan skapa motstånd och hinder för många organisationer avseende att komma igång med agilt.

Därför tar vi nu fram ett tillägg till våra agila komponenter som fokuserar på att hantera backloggen på ett enkelt och rättframt sätt. Med utgångspunkt ifrån en inkorg med behov organiseras arbetet runt en planeringstavla på enklast tänkbara sätt. Mer om detta kommer inom kort. Och psssst…..det här sättet lämpar sig också perfekt för mer komplexa projekt som arbetat agilt och sedan lämnat över projektet till förvaltning.

Stay tuned, lansering i början av juli!

Kategorier
Nyheter

Ökad tillgänglighet i digitala utbildningar

Vi har nu textat alla filmer som ingår i våra digitala utbildningar. Välj själv om du vill se med eller utan svensk text. Dessutom har vi optimerat alla utbildningar för både surfplatta och mobil. Textning och mobilanpassning är två viktiga delar i vår satsning på högsta möjliga tillgänglighet för digital utbildning. De nya versionerna är tillgängliga fr om den 1/6 2021.

Kategorier
Nyheter

Nytt uppdrag i Microsoft Project

Vi påbörjar nu ett nytt uppdrag för en större nationell organisation inom miljö. ProjektStegen stöttar med expertis vid införandet av verktyget i organisationens projektmiljö.