Kategorier
Nyheter

Abonnemangsavtal med kommun tecknat

Nytt abonnemangsavtal tecknat med kommun för digital projektutbildning i 12 månader. Avtalet innebär obegränsat med kursstarter för medarbetare inom kommunen för utvalda digitala utbildningar för projektledare, chefer & beställare och projektdeltagare.

Kategorier
Nyheter

Internationellt projektledarprogram startat

Idag startar vi ytterligare ett internationellt projektledarprogram online för en större grupp projektledare från olika länder runt om i Europa. Programmet pågår i ca 2 månader och kombinerar e-learning med webinars, reflektioner och erfarenhetsutbyte.

Kategorier
Nyheter

Avtal förlängt för expertkompetens inom planering

ProjektStegen har fått förlängt förtroende att bistå en kund med expertkompetens inom planering och användning av verktyget Microsoft Project för planering och uppföljning av ett komplext infrastrukturprojekt.

Kategorier
Nyheter

Hjärnfondens företagsvän 2021

Vi gläds åt att vara Hjärnfondens företagsvän även 2021. Hjärnfonden är en ideell stiftelse som arbetar med forskning kring hjärnans olika funktioner och sprider kunskap om hjärnan. Hjärnfonden delar också ut stipendium till forskare.
Läs mer om ProjektStegens CSR arbete här

Kategorier
Nyheter

ProjektStegen inleder samarbete med skolvärlden

ProjektStegen har startat ett pilotprojekt med en gymnasieskola, där ca 30 elever som går en fyraårig teknisk utbildning använder en av ProjektStegens digitala projektledarutbildningar som bas för en av kurserna inom ramen för sin utbildning. Det är ett spännande pilotprojekt som pågår under flera månader under hösten och våren.

Kategorier
Nyheter

Projektledarprogram startat

Nu har vi startat ett anpassat projektledarprogram för en grupp projektledare inom HR och organisationsutveckling. Programmet genomförs som en kombination av e-learning, webbmöten och vissa möten på plats i lokal.

Kategorier
Nyheter

Styrgruppsutbildning för en större grupp

Styrgruppsutbildning påbörjad för en större grupp konsulter som arbetar med digital transformation. Utbildningen består av onlineutbildning i kombination med webinar och diskussioner.

Kategorier
Nyheter

Ny kursmodul – Effektiva projektmöten

Vi fortsätter vår utökning av digitala moduler för inspirerande e-learning för dig som arbetar i projekt. E-learningen Effektiva projektmöten kan användas som fördjupningsutbildning till våra basutbildningar eller som en fristående kurs.

Oavsett typ av projekt är möten ofta den mest använda kommunikationskanalen. Det finns flera undersökningar som pekar på att många möten upplevs som ineffektiva. Att ha rätt kunskaper i mötesteknik kommer att ge fördelar för din organisation, dina projekt och inte minst dig själv. Kursen ger kunskaper i att förbereda, genomföra och följa upp möten på ett professionellt sätt. Att leda distansmöten och tips på hur du skapar energi och engagemang i de möten du leder är exempel på några områden i kursen. Läs mer om kursen och anmäl dig direkt för att öka dina kunskaper, träna och reflektera kring hur du leder möten som gör skillnad.

Kategorier
Nyheter

Nytt projektprogram på distans startat

Nu har vi startat upp ytterligare ett helt digitalt projektledarprogram för en kund inom offentlig sektor. Det är det tredje programmet för den här kunden under 2020.

Programmet genomför helt på distans, och innehåller bl a webinars, e-learning, övningar, praktikfall och grupparbeten, kunskapstester och reflektion.

Kategorier
Nyheter

Ny kursmodul – Förhandlingsteknik

Vi har nu lanserat e-learningen Förhandlingsteknik! Kursen är ett naturligt komplement till våra övriga utbildningar för att skapa effektiva projektorganisationer.

Att förhandla är en kärnverksamhet för chefer, beställare och projektledare. Den här kursen tar ca 3 timmar att genomföra och ger dig grunderna i att förbereda, genomföra och avsluta en förhandling. Att uppnå ett förhandlingsresultat där du uppnår dina mål utan att motparten känner som en förlorare kräver kunskaper i förhandling. Läs mer om kursen och anmäl dig direkt för att öka dina kunskaper om tekniker och sätt att kommunicera i olika typer av förhandlingar.