Checklista avsluta projekt

Se nedanstående punkter som exempel på vad som är viktigt att tänka på vid avslutning av projekt
  • Det finns ett protokoll som beskriver status på projektets utförda leveranser
  • Det finns ett dokumenterat beslut om att projektet ska avslutas
  • Projektets samtliga rutiner har avbrutits såsom t ex mötesrutiner och olika typer av rapportrutiner
  • Projektets samtliga resurser har återlämnats
  • En restlista har upprättats om det finns leveranser eller aktiviteter som inte slutförts i projektet. I restlistan framgår också hur dessa icke slutförda leveranser eller aktiviteter ska hanteras och vem som är ansvarig
  • En slutrapport finns framtagen som innehåller projektets erfarenheter. Slutrapporten beskriver erfarenheter om projektorganisation, arbetssätt, tekniker och processer, hjälpmedel, administrativa rutiner, leverantörer etc
  • Projektets ekonomiska utfall har dokumenterats och eventuella projektkonton har stängts
  • Ett avslutande styrgruppsmöte har genomförts med slutrapporten som underlag
  • Ett avslutande projektmöte har genomförts med slutrapporten som underlag
  • En gemensam kick-out aktivitet har genomförts som markerar att projektet är avslutat

Copyright© ProjektStegen Sverige AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *