Checklista avsluta projekt

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Se nedanstående punkter som exempel på vad som är viktigt att tänka på vid avslutning av projekt
  • check Det finns ett protokoll som beskriver status på projektets utförda leveranser
  • check Det finns ett dokumenterat beslut om att projektet ska avslutas
  • check Projektets samtliga rutiner har avbrutits såsom t ex mötesrutiner och olika typer av rapportrutiner
  • check Projektets samtliga resurser har återlämnats
  • check En restlista har upprättats om det finns leveranser eller aktiviteter som inte slutförts i projektet. I restlistan framgår också hur dessa icke slutförda leveranser eller aktiviteter ska hanteras och vem som är ansvarig
  • check En slutrapport finns framtagen som innehåller projektets erfarenheter. Slutrapporten beskriver erfarenheter om projektorganisation, arbetssätt, tekniker och processer, hjälpmedel, administrativa rutiner, leverantörer etc
  • check Projektets ekonomiska utfall har dokumenterats och eventuella projektkonton har stängts
  • check Ett avslutande styrgruppsmöte har genomförts med slutrapporten som underlag
  • check Ett avslutande projektmöte har genomförts med slutrapporten som underlag
  • check En gemensam kick-out aktivitet har genomförts som markerar att projektet är avslutat
Copyright© ProjektStegen Sverige AB

KOMMENTARER

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *