Checklista beställning av projekt

Checklista vid uppstart av projekt

Se nedanstående punkter som exempel på vad som är viktigt att tänka på vid beställning av projekt

 • Bakgrunden till det tilltänkta projektet finns beskriven: en idé, ett problem, ett behov eller en tvingande åtgärd
 • En namngiven beställare till det tilltänkta projektet finns dokumenterad
 • Det är säkerställt att inget liknande tilltänkt projekt har genomförts tidigare eller är planerat att genomföras
 • Det tilltänkta projektets intressenter finns beskrivna
 • Det tilltänkta projektets effektmål och förväntade leveranser finns beskrivna
 • Omfattningen av det tilltänkta projektet finns beskriven avseende budget, resurser och tid
 • Det tilltänkta projektet ligger i linje med organisationens övriga mål och strategier
 • Det tilltänkta projektet är rätt prioriterat bland övriga projekt
 • Analyser har genomförts för att bedöma det tilltänkta projektet ur olika aspekter
 • Olika hinder för att kunna genomföra det tilltänkta projektet har beaktats
 • Det är tydligt om det tilltänkta projektet ska omfatta olika alternativa lösningar eller endast fokusera på en lösning

Copyright© ProjektStegen Sverige AB

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
Rulla till toppen