Checklista beställning av projekt

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Se nedanstående punkter som exempel på vad som är viktigt att tänka på vid beställning av projekt
 • check Bakgrunden till det tilltänkta projektet finns beskriven: en idé, ett problem, ett behov eller en tvingande åtgärd
 • check En namngiven beställare till det tilltänkta projektet finns dokumenterad
 • check Det är säkerställt att inget liknande tilltänkt projekt har genomförts tidigare eller är planerat att genomföras
 • check Det tilltänkta projektets intressenter finns beskrivna
 • check Det tilltänkta projektets effektmål och förväntade leveranser finns beskrivna
 • check Omfattningen av det tilltänkta projektet finns beskriven avseende budget, resurser och tid
 • check Det tilltänkta projektet ligger i linje med organisationens övriga mål och strategier
 • check Det tilltänkta projektet är rätt prioriterat bland övriga projekt
 • check Analyser har genomförts för att bedöma det tilltänkta projektet ur olika aspekter
 • check Olika hinder för att kunna genomföra det tilltänkta projektet har beaktats
 • check Det är tydligt om det tilltänkta projektet ska omfatta olika alternativa lösningar eller endast fokusera på en lösning

Copyright© ProjektStegen Sverige AB

KOMMENTARER

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *