Checklista inför styrgruppsmöte

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Se nedanstående punkter som exempel på vad en projektledare behöver förbereda inför ett styrgruppsmöte
  • check Status är uppdaterad för alla utestående punkter enligt föregående styrgruppsprotokoll
  • check En agenda inför styrgruppsmötet är upprättad och innehåller bl a punkter från föregående styrgruppsprotokoll, sammanfattning av projektläget, status på leveranser och eventuella avvikelser, utfall tidsplan, utfall budget, utfall resurser, problem och risker, styrgruppsmötets beslutspunkter, projektets kommande händelser
  • check Alla beslutspunkter på mötet är väl beskrivna med tydlig bakgrundsinformation, olika lösningsalternativ, konsekvenser och rekommendationer
  • check Det är säkerställt att den föreslagna mötestiden passar samtliga deltagare
  • check Agenda och beslutspunkter är avstämda med styrgruppens ordförande innan möteskallelsen skickas
  • check Möteskallelse med agenda och beslutsunderlag är utskickade till samtliga deltagare i god tid innan mötet
  • check Allt praktiskt inför mötet är förberett och kontrollerat, t ex möteslokal och teknisk utrustning
  • check Förberedelser inför mötet är gjorda genom att gå igenom agendan och säkerställa att tiden för varje punkt är disponerad så att alla mötespunkter ska hinnas med
  • check Det är klart vem som ska göra mötesanteckningar under mötet, att användas som underlag för styrgruppsprotokollet
  • check Det finns ett förslag på ny mötestid för kommande styrgruppsmöte som presenteras som sista punkt på mötet
Klart för start, lycka till med ditt styrgruppsmöte!
 

Copyright© ProjektStegen Sverige AB

KOMMENTARER

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *