Checklista inför styrgruppsmöte

Se nedanstående punkter som exempel på vad en projektledare behöver förbereda inför ett styrgruppsmöte
  • Status är uppdaterad för alla utestående punkter enligt föregående styrgruppsprotokoll
  • En agenda inför styrgruppsmötet är upprättad och innehåller bl a punkter från föregående styrgruppsprotokoll, sammanfattning av projektläget, status på leveranser och eventuella avvikelser, utfall tidsplan, utfall budget, utfall resurser, problem och risker, styrgruppsmötets beslutspunkter, projektets kommande händelser
  • Alla beslutspunkter på mötet är väl beskrivna med tydlig bakgrundsinformation, olika lösningsalternativ, konsekvenser och rekommendationer
  • Det är säkerställt att den föreslagna mötestiden passar samtliga deltagare
  • Agenda och beslutspunkter är avstämda med styrgruppens ordförande innan möteskallelsen skickas
  • Möteskallelse med agenda och beslutsunderlag är utskickade till samtliga deltagare i god tid innan mötet
  • Allt praktiskt inför mötet är förberett och kontrollerat, t ex möteslokal och teknisk utrustning
  • Förberedelser inför mötet är gjorda genom att gå igenom agendan och säkerställa att tiden för varje punkt är disponerad så att alla mötespunkter ska hinnas med
  • Det är klart vem som ska göra mötesanteckningar under mötet, att användas som underlag för styrgruppsprotokollet
  • Det finns ett förslag på ny mötestid för kommande styrgruppsmöte som presenteras som sista punkt på mötet

Klart för start, lycka till med ditt styrgruppsmöte!

Copyright© ProjektStegen Sverige AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *