Checklista projektledaruppdrag

Se nedanstående punkter som exempel på vad som är viktigt att tänka på för projektledaruppdrag
 • Ta ställning till hur projektets komplexitet och nivå passar din egen kompetens och erfarenhet
 • Ta ställning till hur projektet passar in med dina övriga åtaganden
 • Säkerställ inledningsvis att beställarens och din syn på projektet stämmer överens
 • Ta endast ansvar för det du bedömer är realistiskt att genomföra
 • Kommunicera tidigt de delar du inte kan ta ansvar för och diskutera hur dessa delar ska hanteras
 • Se till att du får befogenheter att styra och förfoga över nödvändiga resurser
 • Engagera beställare och projektmedlemmar i planeringen
 • Ha alltid en uppdaterad milstolpeplan för att säkerställa att projektet går som planerat
 • Utnyttja erfarenheter från tidigare liknande projekt inom din organisation
 • Låt en erfaren och oberoende person bedöma ditt projekts planering
 • Arbeta löpande med riskanalyser och bevaka och hantera uppkomna risker
 • Kommunicera direkt med beställare och styrgrupp om du identifierar avvikelser från projektplan
 • Tillvarata projektmedlemmarnas erfarenheter och rekommendationer vid varje uppföljningstillfälle
 • Ha som vana att alltid ge feedback löpande
 • Använd gärna en projektdagbok där du noterar dagens och kommande händelser
 • Reflektera inför nästa projekt över vad som gått bra respektive mindre bra i projektet

Copyright© ProjektStegen Sverige AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *