Checklista projektledaruppdrag

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Se nedanstående punkter som exempel på vad som är viktigt att tänka på för projektledaruppdrag
 • check Ta ställning till hur projektets komplexitet och nivå passar din egen kompetens och erfarenhet
 • check Ta ställning till hur projektet passar in med dina övriga åtaganden
 • check Säkerställ inledningsvis att beställarens och din syn på projektet stämmer överens
 • check Ta endast ansvar för det du bedömer är realistiskt att genomföra
 • check Kommunicera tidigt de delar du inte kan ta ansvar för och diskutera hur dessa delar ska hanteras
 • check Se till att du får befogenheter att styra och förfoga över nödvändiga resurser
 • check Engagera beställare och projektmedlemmar i planeringen
 • check Ha alltid en uppdaterad milstolpeplan för att säkerställa att projektet går som planerat
 • check Utnyttja erfarenheter från tidigare liknande projekt inom din organisation
 • check Låt en erfaren och oberoende person bedöma ditt projekts planering
 • check Arbeta löpande med riskanalyser och bevaka och hantera uppkomna risker
 • check Kommunicera direkt med beställare och styrgrupp om du identifierar avvikelser från projektplan
 • check Tillvarata projektmedlemmarnas erfarenheter och rekommendationer vid varje uppföljningstillfälle
 • check Ha som vana att alltid ge feedback löpande
 • check Använd gärna en projektdagbok där du noterar dagens och kommande händelser
 • check Reflektera inför nästa projekt över vad som gått bra respektive mindre bra i projektet
Copyright© ProjektStegen Sverige AB

KOMMENTARER

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *