Checklista statusrapportering

Se nedanstående punkter som exempel på vad som är viktigt att tänka på vid statusrapportering
  • Det finns ett standardiserat format för statusrapporter
  • Det är tydligt vem som ansvarar för att skicka statusrapporter, och vem som ansvarar för att ta fram olika typer av underlag för rapporterna
  • Olika typer av statusrapporter skickas, med överenskommen frekvens, till projektets olika intressenter
  • Innehåll och detaljeringsgrad i rapporterna är anpassade till mottagaren
  • Alla statusrapporter arkiveras
  • Statusrapporter innehåller viktiga händelser under perioden
  • Statusrapporter beskriver aktuella problemställningar
  • Statusrapporter beskriver utfall av tidsplan, budget och resurser
  • Statusrapporter beskriver kommande händelser

Du kan också ladda ner vår gratis dokumentmall för statusrapportering »

Copyright© ProjektStegen Sverige AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *