Projektledarprogram online för Malmö stad

Ett nytt digitalt projektledarprogram för grupp projektledare inom skolutveckling startat. Programmet kombinerar e-learning, webbmöten med erfarenhetsutbyte, övningar och reflektion.