Your Cart

Aktuellt antal deltagare onlineutbildning: 403

FAQ utbildningar & projektmodell

På den här sidan har vi samlat vanliga frågor & svar om våra utbildningar och projektmodell.

Kontakta oss om du inte hittar svaret på din fråga så svarar vi inom 30 minuter under kontorstid.

Självklart diskuterar vi också gärna vilka utbildningar som passar dig utifrån dina förkunskaper och behov.
fragorutbildningprodukter

Frågor & svar utbildningar

Vi skickar normalt inloggningsuppgifter till dig inom 1 timme från att vi mottagit din beställning.

Du hittar priset för en kursplats på respektive sida för varje utbildning. Våra priser är alltid angivna exklusive moms.

Läs mer om målgrupp på sidan för respektive utbildning. Självklart är du välkommen att kontakta oss för att diskutera vilken utbildning som är rätt för dig utifrån dina behov och förkunskaper.

Vi erbjuder följande rabatter vid beställning av e-learning:

10% rabatt vid beställning för 15 000 kr – 25 000 kr
20% rabatt vid beställning för 25 000 kr – 35 000 kr
30% rabatt vid beställning över 35 000 kr

Rabatter gäller enbart kategori e-learning och vid beställning vid ett och samma tillfälle. Beställningsbelopp avser exkl. moms. Rabattkoder kan ej kombineras.

Självklart får du det! Alla kursdeltagare får efter slutförd utbildning ett intyg i form av ett diplom som bevis på genomförd utbildning.

Javisst får du det! För dig som genomför våra onlineutbildningar kan du efter slutförd kurs spara ner en sammanfattning i pdf med det viktigaste från kursen.

Våra utbildningar de flesta branscher och typer av projekt. Kontakta oss om du vill säkerställa att kursen passar dig och den typ av projekt som är aktuella för dig.

Följande tekniska krav finns för att kunna använda onlineutbildningarna:

PC, Mac eller surfplatta
Modern PC eller Apple Mac med minst 8MB RAM minne.

Webbläsare
Senaste versionen av Safari, Chrome eller webbläsare från Microsoft. Webbläsaren måste vara inställd på att acceptera Javascript och Cookies samt tillåta pop-up fönster för att fungera som avsett.

Internetuppkoppling
Minsta hastighet för uppkoppling är 1mbit/s, rekommenderad hastighet är 2mbit/s och snabbare.

Ljud
Ljudkort samt högtalare eller hörlurar. För de utbildningar där webbmöten ingår som en del behöver du tillgång till mikrofon.

Microsoft Office
För att kunna använda medföljande dokumentmallar krävs Microsoft Word.

Visa pdf filer
För att kunna se vissa delar i utbildningen behöver du ha ett program för att kunna visa så kallade pdf-filer. Om du saknar detta kan du ladda ner Acrobat Reader här »

För användarvillkor för e-learning se vidare här »
För villkor för schemalagda utbildningar se vidare här »

I vissa kurser ingår dokumentmallar och checklistor som du kan använda för dina egna projekt. Licensen för dokumentmallarna gäller nyttjanderätt för en (1) användare och är inte tidsbegränsad. Kontakta oss för licens för nyttjanderätt för hela organisationer.

Frågor & svar projektmodell

Projektmodellen har idag användare inom de flesta branscher och typer av projekt. Vid utveckling av projektmodellen har stor vikt lagts vid att den ska fungera väl oavsett typ av projekt. Exempel på projekttyper är IT, produktutveckling, tjänsteutveckling, marknadsföring, organisationsutveckling etc.

Nej ingen specifik utbildning krävs. Varje steg i projektmodellen förklaras genom en kortfattad beskrivande text. För varje steg som har en dokumentmall finns dessutom också ett ifyllt exempel för att förklara stegets innehåll. Utöver beskrivningar och mallstöd finns även en kort tänk-på-lista för alla stegen i projekt.

Projektmodellen innehåller 5 styrande dokument, 5 beslutande dokument och ca 40 stödjande dokument. Principen för användande är enkel, använd ett styrande dokument per projektfas och komplettera med stödjande dokument vid behov. När projektet går över i en ny fas används ett beslutande dokument som dokumenterar projektets eventuella fortsättning.

Vi erbjuder tre olika typer av licenser:

Projektlicens – tidsbegränsad licens för ett eller flera projekt.

Begränsad organisationslicens – licens för ett visst antal användare inom en organisation. Licensen är ej tidsbegränsad.

Obegränsad organisationslicens – licens för obegränsat antal användare inom en organisation eller koncern.

Projektmodellen utvecklas och uppdateras löpande genom att nya versioner lanseras. En viktig parameter vid framtagning av nya versioner är dock alltid att inte öka projektmodellens komplexitet. Den har alltid, och kommer alltid att vara, enkel att förstå och använda i praktiken.

Varje projektfas avslutas med ett beslutsmöte. Normalt används då styrande dokumentet som underlag för att besluta om projektet ska gå vidare enligt plan, ändras och sedan gå vidare eller om projektet ska stoppas. Beslutet dokumenteras med hjälp av de medföljande beslutsmallarna. Självklart innehåller dock ett projekt ett stort antal mindre och större beslut utöver beslutet mellan varje projektfas. Även dessa beslut kan med fördel använda beslutsmallarna, med tillhörande aktuella bilagor, för att dokumentera beslut.

I steget Projektorganisation beskrivs och definieras rollerna i projektet. Exempel på roller i en projektorganisation är Projektledare, Projektgrupp, Referensgrupp, Styrgrupp, Beställare och olika typer av Arbetsgrupper. I rollerna definieras även ansvar och befogenheter. Projektmodellen har utöver dokumentmall för att beskriva roller, ansvar och befogenheter även en dokumentmall för sk resurssäkring. Resurssäkring är en viktig del av en projektledares uppgift för att säkra upp att projektets resurser verkligen finns tillgängliga i den omfattning och vid de tidpunkter som bestämts.

Det finns totalt ca 50 st olika dokumentmallar i Microsoft Word, Excel och Powerpoint. Det är enkelt att lägga till, ändra eller ta bort dokumentmallar efter behov. Om speciella krav finns på grafisk layout, typsnitt och införande av logotype kan mallarna levereras efter era önskemål till fastpris enligt en separat offert.

Uppdateringar ingår inte i licenskostnaden utan offereras separat. Vår erfarenhet är att många kunder anpassar projektmodellen, t ex genom att göra tillägg, borttag och förändringar av olika delar. Vid lansering av nya versioner av projektmodellen ges alla kunder möjlighet att bedöma hur den nya versionen passar in i den egna organisationens befintliga version. Om kund då är intresserad av uppdatering så offereras uppdatering separat. Ofta till en mycket låg kostnad. Kontakta oss för mer information om licensmodellen och vad den skulle innebära för er organisation.