Feedback eller feed forward?

Inom projektvärlden uppmuntras ofta chefer, beställare och projektledare att frekvent ge feedback till medarbetare och projektgruppsmedlemmar. Många agila ramverk har också sk feedback-kultur inbyggt i arbetssättet.

Ofta kan man också läsa tips som uppmuntrar att vi aktivt ska be om feedback för att kunna dra lärdom och vidareutveckla t ex projektledarskapet.

Men, i den här intressanta artikeln ifrågsätts om det verkligen är feedback som är det värdefulla sättet att utveckla individer på.

Läs artikeln på Harvard Business Review »

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *