Your Cart

Aktuellt antal deltagare onlineutbildning: 403

Om ProjektStegen

“ProjektStegen etablerades 1998 och är idag ett av få bolag i Norden som enbart fokuserar på projektarbetsformen. Vi genomför löpande uppdrag inom hela Sverige och internationellt”

Affärsidé

Genom kunskap och erfarenhet ska vi skapa förutsättningar för att våra kunder ska bli effektivare i sitt projektarbete. Marknaden utgörs av projektorienterade organisationer inom näringslivet och offentlig sektor.

Utbildningarna, projektmodellen och tjänsterna ska ständigt vidareutvecklas för att passa nya krav för effektiva projekt.

Verksamhetsområden

Vår verksamhet är uppbyggd kring en kombination av, utbildningskomponenter, verktyg, tjänster och metoder för effektiva projekt. Våra 3 verksamhetsområden är:

  • Projektutbildningar
  • Projektmodell
  • Projekttjänster

Samarbetspartner

För framtagande av digitala komponenter, plattformar och koncept kring sk blended learning samarbetar vi med Care of Skills Sverige AB.

Varumärket

ProjektStegen® är ett registrerat varumärke som ägs och förvaltas av ProjektStegen AB.

En långsiktig partner

ProjektStegen har god kreditvärdighet hos UC. Det ser vi som ett bevis på vårt långsiktiga kvalitetstänkande. Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:s Riskklasser.

Organisation

ProjektStegen har kontor i Stockholm. Våra uppdrag genomförs över hela Sverige samt internationellt. Vi har t ex genomfört utbildning på plats i USA, Kina, Malaysia, Storbritannien, Slovakien, Schweiz, Danmark, Estland, Polen, Finland och Italien.

ProjektStegens uppdrag genomförs med både interna och externa konsulter och kursledare. VD är Johan Hökenhammar.

Vi har även tillgång till ett mycket stort nätverk av projektledare, ledarskapskonsulter, coacher och kursledare. Vi har också strategiska samarbeten med specialistföretag inom såväl utbildning som produktutveckling.

ProjektStegens samhällsansvar

ProjektStegens arbete med samhällsansvar eller CSR (Corporate Social Responsibility) är en viktig fråga för oss. Det gör att vi stödjer olika typer av hjälporganisationer. Varje år utvärderar vi vilken eller vilka organisationer vi ska stödja för en mer jämlik och rättvis värld.

För 2023 har vi för femte året i rad valt att vara företagsvän till Hjärnfonden. Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd, som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Stiftelsen startade 1994.

Hjärnfondens vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan. Läs mer här