Om ProjektStegen

Fokus på projektarbetsformen

“ProjektStegen etablerades 1998 och är idag ett av få bolag som enbart fokuserar på projektarbetsformen. Vi genomför löpande uppdrag inom hela Sverige och internationellt”

Affärsidé

Genom kunskap och erfarenhet ska vi skapa förutsättningar för att våra kunder ska bli effektivare i sitt projektarbete. Marknaden utgörs av projektorienterade organisationer inom näringslivet och offentlig sektor.

Utbildningarna, projektmodellen och tjänsterna ska ständigt vidareutvecklas för att passa nya krav för effektiva projekt.

Verksamhetsområden

Vår verksamhet är uppbyggd kring en kombination av komponenter, utbildningar, verktyg och metoder för effektiva projekt. De olika områdena är indelade så här:

  • Projektutbildningar
  • Projektmodell
  • Projekttjänster
  • Projektkompetens att hyra
Varumärket ProjektStegen®
ProjektStegen® är ett registrerat varumärke som ägs och förvaltas av ProjektStegen Sverige AB.
En långsiktig partner

ProjektStegen har god kreditvärdighet hos UC. Det ser vi som ett bevis på vårt långsiktiga kvalitetstänkande. Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:s Riskklasser.

Organisation

ProjektStegen har kontor i Stockholm och Helsingborg. Våra uppdrag genomförs över hela Sverige samt internationellt. Vi har t ex genomfört utbildning på plats i USA, Kina, Malaysia, Storbritannien, Slovakien, Schweiz, Danmark, Estland, Polen, Finland och Italien.

ProjektStegens uppdrag genomförs med både interna och externa konsulter och kursledare. VD är Johan Hökenhammar.

Vi har även tillgång till ett mycket stort nätverk av projektledare, ledarskapskonsulter, coacher och kursledare. Vi har också strategiska samarbeten med specialistföretag inom såväl utbildning som produktutveckling.

För framtagande av digitala komponenter, plattformar och koncept kring sk blended learning samarbetar vi med Care of Skills Sverige AB.