Konsulter & kursledare

Kraven på våra konsulter är mycket höga. ProjektStegen har både egna konsulter och strategiska partnerskap med de främsta konsulterna, coacherna och kursledarna inom projektledning och ledarskap.

Alla ProjektStegens konsulter kombinerar rollen som kursledare med olika typer av projektuppdrag. Förutom expertkunskper i projekt är alla dokumenterat skickliga kommunikatörer och pedagoger.

Självklart gör vi en noggrann analys av vilken konsult eller kursledare som är bäst lämpad för varje uppdrag. Konsulternas branscherfarenhet, specialistkunskaper och personliga egenskaper är faktorer som vi matchar mot kunder behov.

Våra seniora konsulter är ständigt är uppkopplade mot verkligheten genom olika typer av projektuppdrag

Anders Blomé

Anders Blomé, 25 års erfarenhet av att arbeta i projekt. Anders har en gedigen erfarenhet av utbildning och har även medverkat i framtagandet av flera projektmodeller. Anders arbetar med att aktivt förstärka och förbättra projektarbetet och tillvaratagande av erfarenheter inom projekt- och kunskapsintensiva organisationer.

Charlotta Carlsson

Charlotta Carlsson är en senior konsult med gedigen erfarenhet av att driva projekt i verksamhetsnära IT, inom olika branscher och allra mest inom offentlig sektor. Charlotta är en uppskattad utbildare, mentor och workshopledare med stort metodkunnande för såväl agila som traditionella arbetssätt. Charlottas specialområden är kvalitet, krav och test.

Marie Furmarker

Marie Furmaker är en senior ledare och projektledare med över 20 års erfarenhet i olika roller, bl a VD, affärsområdeschef, projektledare, säljchef och konsultchef. Marie är senior partner på ProjektStegen och har som specialområde coaching och ledarskap. Marie är huvudlärare för vår utbildning Att leda projektgrupper och coaching i ledarskap.

Johan Hökenhammar

Johan Hökenhammar, VD och grundare av ProjektStegen. Johan är idag främst verksam som projektledare, projektcoach och styrgruppsmedlem. Johan har gedigen erfarenhet från IT, bank och finans samt offentlig sektor. Johan anlitas även för uppdrag kring införande av projektmodeller, nya arbetssätt och styrning av projektportföljer.

Magdalena Malmsjö

Magdalena Malmsjö, har lång erfarenhet inom projektområdet, både som projektledare och chef. Magdalena har genomfört ett stort antal olika konsultuppdrag i branscher som t ex läkemedel, IT och transportsektorn. Magdalena arbetar idag som projektledare men är även verksam i rollerna utbildningar och utredare.

Göran Mejergren

Göran Mejergren, har drygt 25 års erfarenhet från projektarbete inom ett stort antal branscher som t ex Bank och försäkring, Telecom och Industri. Göran är främst verksam som stöd till ledningsgrupper, som seminarieledare och utbildare inom projektledning och projektarbete. Görans specialområden är mål-, begrepps- och processmodellering.

Agneta Rebo

Agneta Rebo är en uppskattad pedagog med närmare 25 års erfarenhet av IT-branschen. Arbetar främst med utbildningar och konsultuppdrag i Microsoft Project. Uppdragen genomförs inom ett brett antal branscher. Agneta är även författare av kursdokumentation inom Microsoft Project som används av flera utbildningsinstitut.

Joacim Stappe

Joacim Stappe är en uppskattad pedagog med över 20 års erfarenhet från projektarbete. Joacim arbetar främst med stöd, coachning och utbildning i verktyget Microsoft Project. Joacim har varit verksam inom flera olika branscher inom både näringsliv och offentlig sektor. Joacim är även författare av utbildningsmaterial för Microsoft Project.

Jan Stridh

Jan Stridh, har över 20 års erfarenhet från projektledning. Jan har varit verksam inom ett stort anta olika branscher inom både näringslivet och den offentliga sektorn. Jans specialområden är projektledning, förändringsledning och olika typer av verksamhetsutveckling, t ex skapa och stötta projektkontor. Jan arbetar idag både som projektledare och utbildare.

Maria Vestgöte

Maria Vestgöte, över 20 års erfarenhet av projekt branscher som t ex Bank och försäkring, Telecom och Industri. Maria är certifierad projektledare på IPMA-nivå B och verkar även som assessor. Marias olika roller är utbildare, projektledare, coach och seminarieledare. Maria är stationerad i Linköping men genomför uppdrag i hela Sverige.

Peter Winbom

Peter Winbom, har över 20 års erfarenhet av projektledning. Branscher som han varit verksam inom är bland annat läkemedel, industri och IT. Under åren har Peter gjort allt från att agera projektutbildare till att styra ett stort antal komplexa och affärskritiska projekt. Peter är främst verksam i Göteborg och är sedan flera år verksam inom bilindustrin.

Lennart Åberg

Lennart Åberg, har drygt 25 års erfarenheter från projekt. Specialområden är coachning och mentorskap i projekt och förändringsarbete. Lennart har gedigen erfarenhet av träning och utbildning av chefer och projektledare i industrin. Lennart genomför även våra internationella utbildningar i ett stort antal länder i olika världsdelar.

Varukorg
Rulla till toppen