Konsulter & kursledare

Kraven på våra konsulter är mycket höga. ProjektStegen har både egna konsulter och strategiska partnerskap med de främsta konsulterna och kursledarna inom projektledning och ledarskap.

Alla ProjektStegens konsulter kombinerar rollen som kursledare med olika typer av projektuppdrag. Det innebär att alla konsulter och kursledare ständigt är uppkopplade mot verkligheten. Dessutom är de skickliga kommunikatörer och pedagoger.

Självklart gör vi en noggrann analys av vilken konsult eller kursledare som är bäst lämpad för varje uppdrag. Konsulternas branscherfarenhet, specialistkunskaper och personliga egenskaper är faktorer som vi försöker matcha mot våra kunders behov.

Kursledare och konsulter i projektledning

Anders Blomé

Anders Blomé, 25 års erfarenhet av att arbeta i projekt. Anders har en gedigen erfarenhet av utbildning och har även medverkat i framtagandet av flera projektmodeller. Anders arbetar med att aktivt förstärka och förbättra projektarbetet och kunskapshanteringen inom projekt- och kunskapsintensiva organisationer. Anders ansvarar för Praktisk Projektledning Steg 2.

Charlotta Carlsson

Charlotta Carlsson är en senior konsult med gedigen erfarenhet av att driva projekt i verksamhetsnära IT, inom olika branscher och allra mest inom offentlig sektor. Charlotta är en uppskattad utbildare, mentor och workshopledare med stort metodkunnande för såväl agila som traditionella arbetssätt. Charlottas specialområden är kvalitet, krav och test.

Marie Furmarker

Marie Furmaker är en senior ledare och projektledare med över 20 års erfarenhet i olika roller, bl a VD, affärsområdeschef, projektledare, säljchef och konsultchef. Marie är senior partner på ProjektStegen och har som specialområde coaching och ledarskap. Marie är huvudlärare för vår utbildning Att leda projektgrupper och genomföra även mer omfattande coachuppdrag av enskilda medarbetare.

Johan Hökenhammar

Johan Hökenhammar, VD och grundare av ProjektStegen. Johan är idag främst verksam som projektledare, projektcoach och styrgruppsmedlem. Johan har gedigen erfarenhet från IT, bank och finans samt telecom. Johan anlitas även av ledningsgrupper för uppdrag kring införande av projektmodeller, nya arbetssätt och styrning av projektportföljer.

Magdalena Malmsjö

Magdalena Malmsjö, har lång erfarenhet inom projektområdet, både som projektledare och chef, och har varit verksam inom olika typer av branscher såsom t ex läkemedel, IT och transportsektorn. Magdalena arbetar idag som konsult och är främst verksam som projektledare, utredare och utbildare.

Göran Mejergren

Göran Mejergren, har drygt 25 års erfarenhet från projektarbete inom ett stort antal branscher som t ex Bank och försäkring, Telecom och Industri. Göran är främst verksam som stöd till ledningsgrupper, som seminarieledare och utbildare inom projektledning och projektarbete. Görans specialområden är mål-, begrepps- och processmodellering.

Christina Möll

Christina Möll, jurist som sedan många år är verksam inom projektledning och ledarskap. Förutom att agera konsult är Christina kursledare inom flera olika områden. Ett av Christinas specialområden är upphandling och hon anlitas ofta av såväl offentlig som privat sektor i upphandlingsfrågor. Christina är flerspråkig och genomför projektutbildningar även på danska.


5 korta om våra konsulter

  • Minst 20 års erfarenhet från projektledning
  • Dokumenterade pedagogiska kunskaper
  • Dagligen verksamma i olika projekt
  • Generalister med bred branscherfarenhet
  • Toppbetyg på utvärderingar
Agneta Rebo

Agneta Rebo, uppskattad pedagog med närmare 25 års erfarenhet av IT-branschen. Arbetar nu sedan drygt 8 år främst med utbildningar och konsultuppdrag i Microsoft Project. En av Agnetas främsta styrkor är förståelse för kundspecifika problem och att finna lösningar för dessa. Uppdragen genomförs inom alla branscher t ex läkemedel, telecom, offentlig sektor med mera. Agneta är även författare av kursdokumentation inom Microsoft Project som används av flera utbildningsinstitut.

Joacim Stappe

Joacim Stappe är en uppskattad pedagog med över 20 års erfarenhet från projektarbete. Joacim arbetar främst med stöd, coachning och utbildning i verktyget Microsoft Project. Joacim har varit verksam inom flera olika branscher inom både näringsliv och offentlig sektor. Joacim är även författare av utbildningsmaterial för Microsoft Project.

Jan Stridh

Jan Stridh, har över 20 års erfarenhet från projektarbete. Jan har varit verksam inom flera olika branscher inom både näringsliv och offentlig sektor. Jans specialområden är projektledning, förändringsledning och verksamhetsutveckling. Jan arbetar idag som projektledare och utbildare.

Peo Thorén

Peo Thorén, är verksam som projektledare med integration som specialitet. Peo har en lång och bred erfarenhet av olika typer av projekt. Peos branschkunskap inom bank- och finans är mycket gedigen. Peo arbetar idag både som projektledare och är verksam i olika styrgrupper.

Maria Vestgöte

Maria Vestgöte, över 20 års erfarenhet från projektområdet inom ett stort antal branscher som t ex Bank och försäkring, Telecom och Industri. Maria är certifierad projektledare på IPMA-nivå B och verkar även som assessor. Marias uppdrag varierar mellan rollerna som kursledare, projektledare, coach och seminarieledare för olika typer av workshops. Maria är stationerad i Linköping men genomför uppdrag i hela Sverige.

Elisabeth Weidel

Elisabeth Weidel, har lång erfarenhet av många olika företag och organisationer där hon jobbat i ledande befattningar såsom projektledare, konsultchef, regionchef och platschef. Hon har en gedigen ledarskapsutbildning och verkar idag som utbildare och konsult inom projektledning, ledarskap, personlig utveckling, konflikthantering och svåra samtal.

Peter Winbom

Peter Winbom, har över 20 års erfarenhet av projektledning. Branscher som han varit verksam inom är bland annat läkemedel, industri och IT. Under åren har Peter gjort allt från att agera projektutbildare till att styra ett stort antal komplexa och affärskritiska projekt. Peter är främst verksam i Göteborg.

Lennart Åberg

Lennart Åberg, har drygt 25 års erfarenheter från näringslivet. Under de senare åren har Lennarts inriktning varit coachning och mentorskap i projekt och förändringsarbete. Lennart har gedigen erfarenhet av träning och utbildning av chefer och projektledare i industrin, och har även medverkat vid framtagning av flertalet projektledar- och chefsutbildningar. Lennart genomför även våra internationella utbildningar på engelska och har genomfört projektkurser i både Europa och Asien.