Your Cart

Aktuellt antal deltagare onlineutbildning: 315

Nyheter

De 30 senaste nyheterna från vår verksamhet:

Microdeb, en framgångsrik aktör inom betalningslösningar, väljer ProjektStegen som samarbetspartner för onlineutbildning i projektledning med e-learning, diskussioner & erfarenhetsutbyte samt konsulttjänster för effektiva projekt.

Vi är glada att meddela att följande fyra e-learningkurser nu finns på engelska. Självklart är kurserna i sin helhet översatta inklusive filmer.

E-learning Praktisk projektledning
E-learning Att arbeta i projekt
E-learning Projekt för chefer
E-learning Effektivt styrgruppsarbete

Malmö stad förlänger avtal med ProjektStegen om att kunna erbjuda digital projektutbildning för olika projektroller inom Malmö stad. Genom avtalet får Malmö stad tillgång till ett stort antal digitala kurser för sina medarbetare.
Nytt långsiktigt avtal för projektutbildning online tecknat med innovativa Oatly. Genom avtalet får Oatly tillgång till ProjektStegens molntjänst där medarbetare kan genomföra projektutbildning på ett flexibelt sätt utifrån roll och behov i kombination med diskussioner och erfarenhetsutbyte via modererade möten.
Vi har genomfört utbildning online i planeringsverktyget Microsoft Project för en grupp medarbetare inom teknikföretaget Hitachi Energy HVDC.

Vi har startat upp en ny omgång av ett projektprogram online för projektdeltagare inom Lantmännen. Programmet kombinerar e-learning, reflektion, webbmöten med erfarenhetsutbyte samt ett praktikfall.

Nu har vi startat upp en ny kursomgång med projektledarutbildning med en grupp deltagare från olika kommuner. Programmet genomförs helt online under våren med e-learning, diskussioner & erfarenhetsutbyte. Läs mer om programmet och datum för nästa programstart i höst här.

Välrenommerade och stora el-teknikgrossisten Elektroskandia förlänger avtal med abonnemang på onlineutbildning. Genom avtalet får Elektroskandia tillgång till ProjektStegens molntjänst där medarbetare kan genomföra projektutbildning på ett flexibelt sätt utifrån roll och behov.
JSB Construction AB, ett av Sveriges största privata byggföretag, väljer ProjektStegen som samarbetspartner för utbildningar inom planeringsverktyget Microsoft Project.
ProjektStegen har ingått förnyat avtal att leverera konsulttjänster inom struktur och styrning av ett omfattande samverkansprojekt mellan olika kommuner.
Vi har nu hjälpt en ny kund som implementerar affärssystem med utbildning och uppstart i planeringsverktyget Microsoft Project

Vi startar nu upp ett spännande samarbete med Södertälje kommun, där ProjektStegen tillhandahåller e-learning, kursportal och struktur för utbildning online i projektledning. Kommunen modererar sedan själva onlineprogram med olika digitala komponenter som bas.

Nu har vi startat ett projektledarprogram för en grupp projektledare inom affärssystembolaget PE Accounting. Det är ett expansivt företag med många Gasell-utnämningar. Tillsammans med PE Accounting genomför vi ett varierat onlineprogram med teori, e-learning och diskussioner. Programmet avslutas med en workshop onsite.
YIT Sverige AB förlänger avtal med ProjektStegen. ProjektStegen kommer att fortsätta att stödja projektledningen med expertkunskaper i planeringsverktyg för ett stort samhällsbärande infrastrukturprojekt.
Nu startar vi ett internationellt projektledarprogram på engelska för en grupp projektledare inom Lantmännen. Programmet genomförs helt online och kombinerar olika moduler med e-learning, erfarenhetsutbyte, praktikfall & övningar, reflektion samt kunskapstester.
Nu startar vi upp ett projektledarprogram online för en grupp projektledare inom Snus- och Tändsticksmuseum i Stockholm. Programmet kombinerar e-learning i projektledning med webbmöten med diskussioner & erfarenhetsutbyte.

Onlineprogram i projektledning och ledarskap i projekt uppstartat för en grupp projektledare och chefer. Det är ett omfattande program med olika komponenter för teori, diskussion & reflektion. Axess är en stor aktör inom logistiklösningar för fordonsindustrin.

Idag startar ett nytt digitalt projektledarprogram för en grupp projektledare inom Malmö stad. Programmet kombinerar e-learning, webbmöten med erfarenhetsutbyte, övningar och reflektion.

ProjektStegen är även 2022 företagsvän med Hjärnfonden. Det är fjärde året i rad som vi valt att stödja Hjärnfondens viktiga arbete. Hjärnfonden är en ideell organisation som samlar in pengar till forskning och information om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.

Läs gärna mer om Hjärnfondens arbete.

Projektakademin har utsett Eddy de La Motte till årets projektledare 2021. Eddy får den prestigefyllda utmärkelsen för sitt arbete med att leda utvecklingsprojektet T-X tillsammans med Boeing. Vi säger stort grattis till Eddy! Läs gärna om juryns motivering till sitt val för detta år. Priset har delats ut av Projektakademin sedan 1995.

För ungefär ett år sedan fick ProjektStegen en spännande förfrågan om ett samarbete med Sven Eriksongymnasiet i Borås avseende projektledarutbildning. Det var ett fantastiskt roligt uppdrag, att få leverera onlineutbildning och webinars inom projektledning till en större grupp elever som gick sitt fjärde år på deras Teknikprogram. Efter mycket goda utvärderingar fortsätter vi nu samarbetet med en ny klass. Den här gången är det både utbildningen Praktisk Projektledning och fortsättningsutbildningen Att leda projektgrupper som vi ska genomföra. Vi ser mycket fram emot det här inspirerande uppdraget!

ProjektStegen har fått förtroendet av Biolamina att leverera utbildning och konsulttjänster i planeringsverktyg för projekt. Biolamina är ett spännande biotech företag och vi ser mycket fram emot uppdraget.

Nu har vi startat upp ett onlineprogram för en grupp projektdeltagare inom Lantmännen. Programmet kombinerar e-learning, reflektion, webbmöten med erfarenhetsutbyte samt ett praktikfall.

Ett nytt digitalt projektledarprogram för grupp projektledare inom skolutveckling startat. Programmet kombinerar e-learning, webbmöten med erfarenhetsutbyte, övningar och reflektion.

Vi har nu startat ett digitalt projektledarprogram för en större grupp projektledare från olika länder inom Lantmännen koncernen. Programmet kombinerar e-learning, webbmöten, övningar och reflektion.

Den stora tekniska distributören inom installationsprodukter, verktyg och maskiner väljer ProjektStegen som samarbetspartner för utbildning och konsulttjänster inom planeringsverktyget Microsoft Project.

Bolaget Purac, som arbetar med hållbara lösningar för vattenbehandling och biogasproduktion, väljer ProjektStegen som samarbetspartner för konsulttjänster inom användning av projektverktyg i sin verksamhet.

Med glädje konstaterar vi att idag måndag den 30 augusti påbörjar hela 32 st nya kursdeltagare sin onlineutbildning hos oss. Det är deltagare från ett stort antal olika branscher, typer av projekt och projektroller. Roligt med så stort intresse, vi ser fram emot projekthösten 2021.

Vi fortsätter nu vårt intensiva arbete med att utöka och vidareutveckla vårt kursutbud kring både digital och traditionell utbildning. Inom kort lanserar vi en e-learning på temat introduktion till test.

Oavsett vilken typ av projekt som ska genomföras är det ofta någon form av systemlösning som ska utvecklas eller användas. Som beställare och projektledare behövs kunskaper i både att definiera och fastställa krav på t ex funktionalitet och hur kraven sedan ska verifieras och godkännas. Målet med kursen är att ge beställare och projektledare en ökad förståelse för hur professionellt och systematiskt testarbete kan hanteras på bästa sätt.

Och redan innan lansering känner vi oss trygga i att kursen kommer att mottas väl eftersom vi utvecklar kursen tillsammans med Charlotta Carlsson. Charlotta är en senior konsult inom kvalitet, krav och test. Nytt är också att vi arbetar med animatörer för att skapa en varierad och engagerande utbildningsupplevelse.

E-learning lanseras inom kort. Redan nu kan du som vill kontakta oss om ni vill veta mer eller om ni redan i början av hösten vill genomföra den här kursen på plats hos er.

Under våren påbörjade vi nästa utvecklingssteg av våra agila komponenter för teori och praktik. Att lyckas med agilt arbete kan innebära att många olika förutsättningar behöver vara på plats för att dra nytta av arbetssättet, t ex att verksamheten kan avsätta resurser på daglig basis för att prioritera och medverka i utveckling, att projektet organiseras i olika team som kanske också behöver synkas och dessutom ska planeringen hanteras konstant både på övergripande nivå och detaljnivå för det som är aktuellt att utveckla. Det här kan skapa motstånd och hinder för många organisationer avseende att komma i gång med agilt.

Därför tar vi nu fram ett tillägg till våra agila komponenter och utbildningar inom agilt som fokuserar på det mest centrala – att hantera en backlogg på ett enkelt och okomplicerat sätt. Behoven samlas i en inkorg. Utifrån den skapas rutiner för att prioritera och organisera olika typer av arbete som behöver utföras. Mer om detta kommer inom kort. Och psssst…..det här sättet lämpar sig också perfekt för mer komplexa projekt som arbetat agilt och sedan lämnat över projektet till den ordinarie verksamheten för förvaltning.

Stay tuned, mer information kommer i början av september!

Efter att ha erbjudit organisationer och företag vår populära projektmodell i över 20 år har vi nu en stor nyhet. Vi lanserar nu en molntjänst för projektmodellen, där enskilda användare på ett enkelt sätt kan nyttja projektmodellen. Över 50 st dokumentmallar ingår, varje mall har ett tillhörande ifyllt exempel. Tjänsten innehåller också en lättanvänd digtal handbok som beskriver projektmodellens olika faser och steg.

Du får tillgång till tjänsten i 3 månader och det ingår även en personlig licens att nyttja alla dokumentmallar och checklistor även efter att din tillång till tjänsten upphört.