ProjektStegens samhällsansvar

ProjektStegens arbete med samhällsansvar eller CSR (Corporate Social Responsibility) är en viktig fråga för oss. Det gör att vi stödjer olika typer av hjälporganisationer.

Varje år utvärderar vi vilken eller vilka organisationer vi ska stödja för en mer jämlik och rättvis värld.

För 2021 har vi för tredje året i rad valt att vara företagsvän till Hjärnfonden. Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd, som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.

Stiftelsen startade 1994. År 2019 fick 14 st forskare Hjärnfondens postdoktorala stipendium.

Hjärnfondens vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan. Läs mer här »