VD har ordet

Mer än 20 år har gått sedan vi startade ProjektStegen 1998, fast beslutna om att erbjuda det som ingen annan gjorde – en enkel projektmodell för projektledning, som tillsammans med utbildning och tjänster för olika projektroller skapar rätt förutsättningar för effektiva projekt. Idag är vi en aktör i framkant för digital projektutbildning där vi kombinerar plattformskunnande med vårt väl beprövade innehåll.

Vi ville skapa en lösning som var enkel att ta till sig och som snabbt skulle öka användarnas förutsättningar att driva effektiva projekt. När jag nu blickar tillbaka på över två decennium som vd för ProjektStegen är jag både nöjd och stolt. Jag känner också en stor tacksamhet inför de över 800 kunder som under årens lopp har gillat vårt erbjudande, använt vår projektmodell och bidragit till att utveckla ProjektStegen till vad det är i dag.

Det är våra kunder som inspirerar oss till ständig utveckling och förbättringar. Tack vare dem har vi fått förmånen att verka inom såväl näringslivet som den offentliga sektorn. Vi har också fått möjligheter att genomföra utbildningar i USA, Kina, Malaysia, våra nordiska grannländer och ett stort antal länder runt om i Europa.

En annan källa till inspiration är ProjektStegens många duktiga kursledare. Eftersom de parallellt med lärarrollen också är verksamma som projektledare, chefer eller coacher är de konstant uppkopplade mot verkligheten. Det, i kombination med deras långa erfarenhet och pedagogiska talanger, gör dem till några av de absolut bästa i sitt slag.

Under 2020 fortsätter vi vår resa, en resa som alltmer går i digitaliseringens tecken. Vi räknar oss numera som ett edtech företag. I våra olika leveranser till kunder ingår nästa alltid ett eller flera inslag av digitala komponenter. Vi har fått mycket positiv feedback på vårt koncept för e-learning inom projektledning. Idag har vi ett brett utbud av e-learning för olika projektroller.

Vi har lärt oss massor dom senaste åren om digital utbildning. Den viktigaste lärdomen är att onlineutbildning i projekt är en komplex produkt som ständigt kräver nytänk och anpassningar för varje situation. Enkelhet, tillgänglighet, pedagogik, kommunikation och uppföljning är begrepp som vi dagligen jobbar med för att hela tiden förbättra användarupplevelsen.

En ständigt lika aktuell fråga är – kan verkligen e-learning ersätta traditionell utbildning? Efter att ha utbildat tusentals kursdeltagare är vårt svar tydligt: e-learning och traditionell utbildning i kombination är framtiden för projektutbildning!

Tack alla kunder, er respons inspirerar oss till att ytterligare vässa vårt erbjudande. Vi ses därute, antingen i en kurslokal eller i det digitala rummet.

Augusti 2020

Johan Hökenhammar
VD, PROJEKTSTEGEN SVERIGE AB