Your Cart

Aktuellt antal deltagare onlineutbildning: 403

VD har ordet

För ungefär 23 år sedan startade vi ProjektStegen. Redan 1998 var vi fast beslutna om att erbjuda det som ingen annan gjorde – en enkel projektmodell för projektledning, som tillsammans med utbildning och tjänster för olika projektroller skapar rätt förutsättningar för effektiva projekt. Idag är vi en aktör i framkant för digital projektutbildning, där vi kombinerar plattformskunnande med vårt väl beprövade innehåll.

Vi ville skapa en lösning som var enkel att ta till sig och som snabbt skulle öka användarnas förutsättningar att driva effektiva projekt. När jag nu blickar tillbaka på över två decennium som vd för ProjektStegen är jag både nöjd och stolt. Jag känner också en stor tacksamhet inför de över 900 kunder som under årens lopp har gillat vårt erbjudande, använt vår projektmodell och bidragit till att utveckla ProjektStegen till vad det är i dag.

Det är våra kunder som inspirerar oss till ständig utveckling och förbättringar. Tack vare dem har vi fått förmånen att verka inom såväl näringslivet som den offentliga sektorn. Vi har också fått möjligheter att genomföra utbildningar i USA, Kina, Malaysia, våra nordiska grannländer och ett stort antal länder runt om i Europa. Vi genomför frekvent internationella utbildningar genom våra plattformar för onlineutbildning.

En annan källa till inspiration är ProjektStegens många duktiga kursledare och coacher. Eftersom de parallellt med lärarrollen också är verksamma som projektledare, chefer eller coacher är de konstant uppkopplade mot verkligheten. Det, i kombination med deras långa erfarenhet och dokumenterande pedagogiska kunskaper, gör dem till några av de absolut bästa i sitt slag.

Under 2021 fortsätter vi vår resa, en resa som alltmer går i digitaliseringens tecken. Vi räknar oss numera som ett edtech företag. I våra olika leveranser till kunder ingår nästa alltid ett eller flera inslag av digitala komponenter. Vi har fått mycket positiv feedback på vårt koncept för e-learning inom projektledning. Idag har vi ett brett utbud av e-learning för olika projektroller. Vi har hela tiden flera hundra deltagare som genomför onlineutbildning, det är både enskilda deltagare och deltagare från abonnemangskunder från organisationer som breddutbildar i projekt med ProjektStegen som partner.

Vi har lärt oss massor om digital utbildning dom senaste åren. Den viktigaste lärdomen är att onlineutbildning i projekt är en komplex produkt som ständigt kräver nytänk och anpassningar för varje situation. Enkelhet, tillgänglighet, pedagogik, kommunikation och uppföljning är begrepp som vi dagligen jobbar med för att hela tiden förbättra användarupplevelsen.

Tack alla kunder, er respons inspirerar oss till att ytterligare vässa vårt erbjudande. Vi ses därute, antingen i en kurslokal eller i det digitala mötesrummet.

Augusti 2021

Johan Hökenhammar
VD, PROJEKTSTEGEN SVERIGE AB