VD har ordet

Nästa år är det 20 år sedan vi startade ProjektStegen, fast beslutna att erbjuda det som ingen annan gjorde – en enkel projektmodell för projektledning som tillsammans med ett komplett utbildningsutbud för olika projektroller ger organisationer en fungerande plattform för effektiva projekt. Efter många år som projektledare i olika organisationer hade vi sett tillräckligt många avancerade och ambitiösa upplägg för att inse att de ofta sköt över målet.

Vi ville skapa en lösning som var enkel att ta till sig och som snabbt skulle öka användarnas förutsättningar att driva effektiva projekt. När jag nu blickar tillbaka på snart två decennium som vd för ProjektStegen är jag både nöjd och stolt. Jag känner också en stor tacksamhet inför de över 700 kunder som under årens lopp har gillat vårt erbjudande, använt vår projektmodell och bidragit till att utveckla ProjektStegen till vad det är i dag.

Det är våra kunder som inspirerar oss till ständig utveckling och förbättringar. Tack vare dem har vi fått förmånen att verka inom såväl näringslivet som den offentliga sektorn. Vi har också fått möjligheter att genomföra utbildningar i USA, Kina, Malaysia, våra nordiska grannländer samt flera andra länder i Europa.

En annan källa till inspiration är ProjektStegens många duktiga kursledare. Eftersom de parallellt med lärarrollen också är verksamma som projektledare, chefer eller coacher är de konstant uppkopplade mot verkligheten. Det, i kombination med deras långa erfarenhet och pedagogiska talanger, gör dem till några av de absolut bästa i sitt slag.

Version 8.0 av projektmodellen har under 2018 installerats hos flera av våra kunder under året. Den nya versionen innehåller en rad förbättringar. Värt att lyfta fram är att de styrande dokumenten nu är ännu enklare att använda genom olika förtydligande och utökade hjälptexter för varje rubrik. En annan nyhet är att alla styrande och beslutande dokument nu också finns på engelska.

Hela 2018 har varit ett år i digitaliseringens tecken. Vi räknar oss numera som ett Edtech företag, där hela vårt utbud får ett allt större inslag av olika digitala komponenter. Vi har fått mycket positivt feedback på vår  E-learningkurs Praktisk Projektledning. Vi lanserar uppdateringar i den plattformen varje månad. Uppdateringar som kan bestå av nya pedagogiska interaktioner, nya filmklipp och övningar osv. Har du inte testat vår E-learning ännu? Kontakta oss så ordnar vi ett demokonto direkt!

Tack alla kunder för ett fantastiskt 2018, er respons inspirerar oss till att ytterligare vässa vårt erbjudande genom en mix av digitala och traditionella komponenter. För visst är det så att den traditionella utbildningsformen också har sin plats, särskilt inom projektledning. Att projekt är människor är en sanning som lär gälla även 2019. Men det gäller att hänga med i Edtech sektorn, jag är t ex helt övertygad om att Artificiell Intelligens kommer förändra utbildningsbranschen ordentligt redan under nästa år.

December 2018

Johan Hökenhammar
VD, PROJEKTSTEGEN SVERIGE AB