VD HAR ORDET

Mer än 20 år har gått sedan vi startade ProjektStegen 1998, fast beslutna om att erbjuda det som ingen annan gjorde – en enkel projektmodell för projektledning, som tillsammans med utbildning och tjänster för olika projektroller skapar rätt förutsättningar för effektiva projekt. Efter många år som projektledare i olika organisationer hade vi sett tillräckligt många avancerade och ambitiösa upplägg för att inse att de teoretiskt sett verkade så lovande, men i verkligheten uteblev både effekter och användandet.

Vi ville skapa en lösning som var enkel att ta till sig och som snabbt skulle öka användarnas förutsättningar att driva effektiva projekt. När jag nu blickar tillbaka på över två decennium som vd för ProjektStegen är jag både nöjd och stolt. Jag känner också en stor tacksamhet inför de över 800 kunder som under årens lopp har gillat vårt erbjudande, använt vår projektmodell och bidragit till att utveckla ProjektStegen till vad det är i dag.

Det är våra kunder som inspirerar oss till ständig utveckling och förbättringar. Tack vare dem har vi fått förmånen att verka inom såväl näringslivet som den offentliga sektorn. Vi har också fått möjligheter att genomföra utbildningar i USA, Kina, Malaysia, våra nordiska grannländer samt flera andra länder runt om i Europa.

En annan källa till inspiration är ProjektStegens många duktiga kursledare. Eftersom de parallellt med lärarrollen också är verksamma som projektledare, chefer eller coacher är de konstant uppkopplade mot verkligheten. Det, i kombination med deras långa erfarenhet och pedagogiska talanger, gör dem till några av de absolut bästa i sitt slag.

Under 2019 fortsätter vi vår resa, en resa som alltmer går i digitaliseringens tecken. Vi räknar oss numera som ett edtech företag. I våra olika leveranser till kunder ingår nästa alltid ett eller flera inslag av digitala komponenter. Vi har fått mycket positiv feedback på vårt koncept för e-learning inom projektledning. Idag har vi ett brett utbud av e-elearning för chefer, beställare, projektledare och projektdeltagare.

En ständigt lika aktuell fråga är – kan verkligen e-learning ersätta traditionell utbildning? Efter att ha utbildat tusentals kursdeltagare på traditionellt sätt och hundratals genom e-learning är vårt svar tydligt: e-learning och traditionell utbildning i kombination är framtiden för projektutbildning, även populärt kallat blended learning.

Tack alla kunder, er respons inspirerar oss till att ytterligare vässa vårt erbjudande. Vi ses därute, antingen i en kurslokal eller i det digitala rummet.

Juli 2019

Johan Hökenhammar
VD, PROJEKTSTEGEN SVERIGE AB