Förlängning av avtal

ProjektStegen har fått fortsatt förtroende att stödja projektledningen med expertkunskaper i planeringsverktyg för ett stort samhällsbärande infrastrukturprojekt.