Förnyat samarbete med Sven Eriksongymnasiet

För ungefär ett år sedan fick ProjektStegen en spännande förfrågan om ett samarbete med Sven Eriksongymnasiet i Borås avseende projektledarutbildning. Det var ett fantastiskt roligt uppdrag, att få leverera onlineutbildning och webinars inom projektledning till en större grupp elever som gick sitt fjärde år på deras Teknikprogram. Efter mycket goda utvärderingar fortsätter vi nu samarbetet med en ny klass. Den här gången är det både utbildningen Praktisk Projektledning och fortsättningsutbildningen Att leda projektgrupper som vi ska genomföra. Vi ser mycket fram emot det här inspirerande uppdraget!