Vi har fattat ett första viktigt beslut det här året genom att besluta att ProjektStegen fortsätter att vara Rädda Barnens Företagsvän även under 2017. Vårt stöd går som tidigare till Rädda Barnens insatser för rätt till utbildning. Läs mer här »