Hur ser framtiden för projektledning ut?

Det har kommit en ny spännande rapport framtagen av KPMG, Australian Institute of Project Management (AIPM) och International Project Management Association (IPMA). Rapporten bygger på en omfattande undersökning om trender inom projekt och hur framtidens projektledning kommer se ut samt vilka utmaningar som finns.

Det finns mycket spännande läsning i rapporten och också en del resultat som ger anledning till att reflektera varför det fortfarande är så att många projekt inte genomförs inom ramarna för planerad tid och budget och också i relativt låg utsträckning ger tillfredsställande bidrag till verksamhetsmålen.

Läs och ladda ner rapporten om projektledningens framtid här »

Varukorg
Rulla till toppen