Gratis dokumentmall för riskanalys

Gratis mall SWOT analys

En projektrisk kan definieras som något oönskat eller oplanerat som kan äventyra projektet. Risken kan avse själva projektet, t ex resursbrist, eller projektets resultat, t ex att resultatet håller för låg kvalitet. En projektrisk kan inträffa under alla eller någon av projektets faser.

Att arbeta med riskanalys i projekt innebär att identifiera alla risker som kan finnas och utföra olika analyser och sedan ta fram förslag på åtgärder. En bra grundinställning är att betrakta arbetet med riskanalys som en projektaktivitet som inte kan prioriteras bort. Ett tips är att engagera människor med olika typ av kompetens i arbetet för att fånga upp olika typer av risker. Normalt är det beställare och styrgrupp som ytterst ansvarar för vilka risker projektet är beredd att ta samt vilka risker som kräver gardering. Eventuella åtgärder som vidtas kan förhindra att risker inträffar eller reducera riskers konsekvenser.

Exempel på rubriker för att beskriva och analysera en risk

Risk – beskriv risken

Konsekvens – beskriv konsekvenser om risken inträffar

Kostnad – beskriv vilka kostnader som uppstår om risken inträffar

Sannolikhet – beskriv hur stor sannolikheten är att risken inträffar

Riskvärde – ett värde på hur mycket risken är värd. Riskvärdet kan räknas ut genom att t ex kostnaden multipliceras med sannolikheten

Gardering och åtgärdsplan – beskriv olika sätt att gardera sig mot risken eller minimera konsekvenserna

När alla risker är identifierade och analyserade behöver projektet enas om vilka risker som kan ignoreras, vilka risker som kräver gardering och åtgärder och vilka risker som kräver fortsatt bevakning. Dessutom kan en ansvarig utses för varje risk för att säkerställa att risken inte glöms bort utan får den bevakning och hantering som krävs.

RiskanalysEtt tips är att aldrig ignorera en risk som en gång identifierats. Många gånger kan risker som bedömdes som försumbara eller osannolika i ett initialt skede plötsligt segla upp som ett hot mot projektet. Ha därför som vana att avsätta tid i projektet för att löpande identifiera och värdera nya risker och omvärdera redan kända risker. Ett vanligt misstag är att arbetet med riskanalys inte ges tillräcklig tid under hela projektet, utan endast genomförs vid uppstart.

Exempel på olika riskområden är

  • Projektresultatet, dvs olika risker som har med själva projektresultatet att göra
  • Projektorganisationen, t ex resursbrist
  • Beställare och övriga intressenters agerande, t ex brist på tid eller kompetens
  • Ny teknik
  • Finansiering, t ex osäkerhet om det finns tillräckligt med pengar
  • Snäva tidsmarginaler

Gratis dokumentmall

Ladda ner en dokumentmall för riskanalys gratis från ProjektStegen här »

2 reaktioner på ”Gratis dokumentmall för riskanalys”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
Rulla till toppen