Gratis mall för statusrapportering i projekt

Gratis mall SWOT analys

Syftet med statusrapportering är att projektet löpande rapporterar om viktiga händelser till berörda intressenter. Exempel på intressenter som är vanliga mottagare av statusrapporter är styrgrupp, beställare, resursägare och kund.

På våra kurser får vi ofta frågan hur pass omfattande en statusrapport ska vara och hur ofta den ska göras? Det enkla svaret är: anpassa innehållet efter målgruppen och kom överens med beställaren med vilken frekvens den ska göras och vilka som är mottagare.

Naturligtvis kan massor av olika typer av statusrapporter upprättas och skickas. T ex kanske en viss typ av statusrapport fokuserar på en viss typ av leveranser i projektet. En annan bara på ekonomisk status i projektet. En tredje typ av statusrapport kanske fokuserar på resurser etc. Se även en checklista för statusrapportering »

Se ett kort filmklipp ovan om hur du använder de olika delarna i ProjektStegens mall. Mallen innehåller exempel på rubriker i en generell statusrapport. Mallen laddar du ner här »

Tänk på följande vid arbete med statusrapporter

  • att statusrapporter ofta fokuserar på det aktuella läget och möjligheterna eller hindren att uppnå projektets mål enligt projektplanen
  • att löpande rapportering av status skapar trygghet för styrgrupp, beställare och övriga intressenter
  • att komma överens med beställaren om hur ofta en statusrapport ska upprättas och distribueras
  • att föreslå beställaren vilka statusrapporter ska skickas till och sedan få ett godkännande på distributionslistan
  • att anpassa språkbruk och nivå till mottagarna av statusrapporten

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
Rulla till toppen