Hjärnfondens företagsvän 2021

Vi gläds åt att vara Hjärnfondens företagsvän även 2021. Hjärnfonden är en ideell stiftelse som arbetar med forskning kring hjärnans olika funktioner och sprider kunskap om hjärnan. Hjärnfonden delar också ut stipendium till forskare.
Läs mer om ProjektStegens CSR arbete här