ProjektStegen medverkar i SvDs temabilaga Innovation Framtidens utbildningar

Läs gärna Svenska Dagbladets tematidning om Innovation Framtidens Utbildningar som publicerades den 27 februari 2020. ProjektStegen medverkar på sidan 8 med en artikel om breddutbildning av projektorganisationer.

Läs hela artikeln här »