Internationellt projektprogram startat

Idag startade vi upp ett helt digitalt projektledarprogram för en internationell grupp med 20 deltagare. Deltagarna kommer från 7 olika länder i en stor koncern.

Vi har efter omfattande arbete under sommaren översatt hela vårt populära digitala projektprogram till engelska. Det består av webinars, e-learning, övningar, praktikfall och grupparbeten, kunskapstester och reflektion.