Diplomutbildning

En diplomutbildning kombinerar teori, reflektion, övningar och diskussioner. Som bas för teorin får du tillgång till e-learning som på ett effektivt sätt ger dig både helheten och fördjupning.

Utifrån din kunskapsnivå, erfarenhet och behov diskuterar du teorin och vanliga projektsituationer med en personlig coach på webbmöten.

Självklart får du ett diplom som ett bevis på att du genomfört utbildningen.

Visa filter