Onlineutbildning i grupp

Onlineutbildning som kombinerar effektiv e-learning på egen hand med diskussioner och erfarenhetsutbyte i grupp på olika webbmöten.

Upplägget gör att gruppen är väl förberedd på webbmötena genom att alla genomfört utvalda teoriavsnitt. På webbmötena diskuteras vad teorin innebär i praktiken och olika vanliga projektsituationer som kan uppstå i projekt.

KURSKALENDER ONLINEPROGRAM I GRUPP
Projektledarprogram start 2023-03-07 →
Program Att arbeta i projekt start 2023-03-16 →
Program Ledarskap i projekt start 2023-03-17 →
Program Projektledning för kommuner start 2023-03-28 →
Program Agila projekt i praktiken start 2023-04-21 →

Visa filter