ONSITEUTBILDNING

Sedan 1998 genomför vi utbildning på plats i hela Sverige och internationellt. Vårt breda utbud kan enkelt anpassas för rätt nivå om omfattning utifrån behov. Vi har även ett flera specifika upplägg och praktikfall för olika branscher och typer av projekt.

Alla ProjektStegens konsulter kombinerar rollen som kursledare med olika typer av projektuppdrag. Förutom lång erfarenhet av projekt är alla våra kursledare dokumenterat skickliga pedagoger.

Gå till startsidan för internutbildning om du vill läsa mer om hur vi genomför internutbildning.

Visa filter