PROJEKTVERKTYG

Vår lättanvända och väl beprövade projektmodell används idag inom ett stort antal verksamheter inom både näringsliv och offentlig sektor. Projektmodellen ProjektStegen® ger metodstöd till att initiera, planera, genomföra och avveckla projekt på ett strukturerat sätt. De styrande dokumenten finns i flera olika versioner för att passa olika karaktär och omfattning på projekt. Det finns också ett stort antal stödjande dokument som skapar en flexiblitet att anpassa projektmodellen efter behov.

Gå till startsidan för projektmodellen om du vill läsa mer.

Visa filter