“Vi har genomfört ett stort antal internationella projektutbildningar i bl a USA, Kina, Malaysia samt flera europeiska länder”

Över 700 olika företag och organisationer har använt sig av ProjektStegens utbildningar, verktyg eller tjänster. ProjektStegens projektmodell har licensierats ut till 1000-tals användare fördelade på olika branscher. ProjektStegens utbildningsverksamhet omfattar såväl standardutbildningar som kundanpassade utbildningar. Vi genomför ca 20-25 interna utbildningar per år och erbjuder även schemalagda projektutbildningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Parallellt med det genomför vi olika typer av konsultuppdrag, t ex projektstöd till chefer och projektledare och även operativa projektuppdrag av olika karaktär.

Intervju

TILL INTERVJUN

Intervju

TILL INTERVJUN

Intervju

TILL INTERVJUN

Intervju

TILL INTERVJUN

Näringsliv och offentlig sektor

ProjektStegens kunder finns inom näringslivet och offentlig sektor. Det finns stora likheter i hur effektiva projekt bäst organiseras och drivs oavsett om det är inom näringslivet eller offentlig sektor. Självklart finns dock skillnader, t ex har näringslivet ofta fokus på business case medan offentlig sektor mäter resultat och nytta på andra sätt. ProjektStegen har lång erfarenhet av att anpassa utbildning och tjänster för att passa varje typ av uppdrag.

Näringsliv

En grundläggande drivkraft hos ProjektStegens konsulter och kursledare är att skapa affärsnytta. Att fokusera på kunden, bedöma olika alternativa lösningar och medvetenheten om att projektens resultat noga mäts och utvärderas är faktorer som gör att ProjektStegen ofta anlitas av skickliga medelstora och stora företag. Exempel på kunder är Lantmännen, SAS, Bisnode, Swish, Elektroskandia och Swedbank.

Offentlig sektor

ProjektStegens utbud av tjänster för att effektivisera projektverksamheten har uppmärksammats av ett omfattande antal verksamheter inom offentlig sektor. Exempel på kunder i offentlig sektor:

Myndigheter: Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Riksarkivet, Naturvårdsverket
Kommuner: Danderyds Kommun, Haninge Kommun, Laholms Kommun, Lunds Kommun, Malmö Stad, Stockholm Stad, Södertälje kommun
Landsting: Landstinget i Jönköpings län
Museer: Moderna Museet, Statens Museer för världskultur, Stockholm länsmuseum, Malmö Museer, Flygvapenmuseum, Kulturparken Småland

Kontakta oss för referensuppdrag vi genomfört inom er bransch

Till kontakt
Till kontakt

Exempel på kunder

Kunder & Erfarenheter

LÄS MER

Sagt om ProjektStegen

Läs vad våra kunder tycker om våra utbildningar och tjänster

LÄS MER