Your Cart

Aktuellt antal deltagare onlineutbildning: 403

Kunder & erfarenheter

Över 900 olika företag och organisationer har använt sig av ProjektStegens utbildningar, verktyg eller tjänster. ProjektStegens projektmodell används idag i ett stort antal organisationer i olika branscher. Vi har en gedigen referenslista på olika typer av onlineutbildningar. Vi genomför även olika typer av konsultuppdrag, t ex projektstöd till chefer och projektledare och även operativa projektuppdrag av olika karaktär.

Intervjuer med kunder

Lantmännen

En spännande koncern med flera olika verksamhetsråden och en mycket omfattande projektverksamhet

Lunds kommun

Lunds kommun är en spännande kommun med en stor bredd av typer av projekt

Region Jönköpings län

En av Sveriges största regioner med ett stort antal projekt inom såväl klinisk som övrig verksamhet

Rödl & Partner

Rödl & Partner arbetar med revision och juridisk och ekonomisk konsultation

Näringsliv och offentlig sektor

ProjektStegens kunder finns inom näringslivet och offentlig sektor. Det finns stora likheter i hur effektiva projekt bäst organiseras och drivs oavsett om det är inom näringslivet eller offentlig sektor. Självklart finns dock skillnader, t ex har näringslivet ofta fokus på business case medan offentlig sektor mäter resultat och nytta på andra sätt. ProjektStegen har lång erfarenhet av att anpassa utbildning och tjänster för att passa varje typ av uppdrag.

Näringsliv

En grundläggande drivkraft hos ProjektStegens konsulter och kursledare är att skapa affärsnytta. Att fokusera på kunden, bedöma olika alternativa lösningar och medvetenheten om att projektens resultat noga mäts och utvärderas är faktorer som gör att ProjektStegen ofta anlitas av skickliga medelstora och stora företag. Exempel på kunder är Lantmännen, SAS, Bisnode, Swish, Assa Abloy, Elektroskandia och Swedbank.

Offentlig sektor

ProjektStegens utbud av tjänster för att effektivisera projektverksamheten har uppmärksammats av ett omfattande antal verksamheter inom offentlig sektor. Exempel på kunder i offentlig sektor:

Myndigheter: Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Riksarkivet, Naturvårdsverket

Kommuner: Danderyds kommun, Haninge kommun, Höörs kommun, Laholms kommun, Lunds kommun, Malmö Stad, Stockholm Stad, Södertälje kommun, Vellinge kommun, Österåkers kommun

Landsting: Region Jönköpings län, Region Skåne, Region Stockholm

Museer: Moderna Museet, Statens Museer för världskultur, Stockholm länsmuseum, Malmö Museer, Flygvapenmuseum, Kulturparken Småland