Kunder & erfarenheter

Över 900 olika företag och organisationer har använt sig av ProjektStegens utbildningar, verktyg eller tjänster. ProjektStegens projektmodell används idag i ett stort antal organisationer i olika branscher. Vi har en gedigen referenslista på olika typer av onlineutbildningar. I icke pandemi tider genomförs vi ca 20-25 interna utbildningar på plats i lokal per år och erbjuder även schemalagd projektledarutbildning i Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Malmö. Parallellt med det genomför vi olika typer av konsultuppdrag, t ex projektstöd till chefer och projektledare och även operativa projektuppdrag av olika karaktär.

Vi har genomfört ett stort antal internationella projektutbildningar i bl a USA, Kina, Malaysia samt flera europeiska länder. Totalt över 12 länder.

Intervjuer med kunder

Lantmännen

En spännande koncern med flera olika verksamhetsråden och en mycket omfattande projektverksamhet

Region Jönköping

En av Sveriges största regioner med ett stort antal projekt inom såväl klinisk som övrig verskamhet

Lunds kommun

Lunds kommun är en spännande kommun med en stor bredd av typer av projekt

Rödl & Partner

Rödl & Partner arbetar med revision och juridisk och ekonomisk konsultation

Näringsliv och offentlig sektor

ProjektStegens kunder finns inom näringslivet och offentlig sektor. Det finns stora likheter i hur effektiva projekt bäst organiseras och drivs oavsett om det är inom näringslivet eller offentlig sektor. Självklart finns dock skillnader, t ex har näringslivet ofta fokus på business case medan offentlig sektor mäter resultat och nytta på andra sätt. ProjektStegen har lång erfarenhet av att anpassa utbildning och tjänster för att passa varje typ av uppdrag.

Näringsliv

En grundläggande drivkraft hos ProjektStegens konsulter och kursledare är att skapa affärsnytta. Att fokusera på kunden, bedöma olika alternativa lösningar och medvetenheten om att projektens resultat noga mäts och utvärderas är faktorer som gör att ProjektStegen ofta anlitas av skickliga medelstora och stora företag. Exempel på kunder är Lantmännen, SAS, Bisnode, Swish, Assa Abloy, Elektroskandia och Swedbank.

Offentlig sektor

ProjektStegens utbud av tjänster för att effektivisera projektverksamheten har uppmärksammats av ett omfattande antal verksamheter inom offentlig sektor. Exempel på kunder i offentlig sektor:

Myndigheter: Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Riksarkivet, Naturvårdsverket

Kommuner
: Danderyds Kommun, Haninge Kommun, Laholms Kommun, Lunds Kommun, Malmö Stad, Stockholm Stad, Södertälje kommun, Vellinge kommun, Österåkers kommun

Landsting
: Region Jönköpings län, Region Skåne, Region Stockholm

Museer: Moderna Museet, Statens Museer för världskultur, Stockholm länsmuseum, Malmö Museer, Flygvapenmuseum, Kulturparken Småland

Kontakta oss för referenser till kunder inom din bransch och typ av projekt