Sagt om ProjektStegen

Vi är mycket tacksamma för alla våra kunders feedback. Det ger oss ett underlag för att vidareutveckla och förbättra vårt utbud.
“Tack för en utmärkt projektledningskurs, den kommer att hjälpa mig i mitt arbete!”
Daniel Blixt, Fastighetsförvaltare, I4/A1 Vasallen AB
”Kompetenta och engagerade kursledare. Jag kommer att rekommendera denna kurs till andra.”
Jonas Lundin, Projektledare, Enköpings kommun
”Cernias projektledare anser att ProjektStegen erbjuder en praktisk och handfast metod, som är väl dokumenterad och passar den typ av verksamhetsprojekt som Cernia leder. Våra projektledare uppfattar att övriga befintliga metoder som erbjuds på marknaden, är för komplicerade och mest är inriktade på mycket stora utvecklingsprojekt.”
Peo Thorén, VD, Cernia AB
”Jättebra kurs, nu känner jag att jag kommer att klara mitt projekt.”
Maria Wimmergren, Projektledare, Strängnäs kommun
”Tack vare ProjektStegens verklighetsanknutna projektledarutbildning har FirstDev:s effektivitet och leveranstiming höjts ytterligare ett par steg till en höjd långt före våra konkurrenter.”
Johan Johansson, VD, FirstDev AB

”Jag lärde mig jättemycket och det var en bra blandning av personer från olika företag. Jag ser fram emot Steg 2.”

Ingrid Klasell, Business Communications, Scania
”Jag har precis blivit projektledare och har haft enormt stor nytta av projektledningskursen redan nu.”
Anette Strömberg, Projektledare, Cellectricon AB
”ProjektStegens aktiva coacharbete till ledningsgrupp och projektledare bidrar till effektivt projektarbete inför återetableringen av Moderna Museet.”
Lars Nittve, Museidirektör, Moderna Museet
”Kursen var bra med en engagerad kursledare som hade mycket goda projektkunskaper och erfarenheter.”
Marika Fossli, Kundservice, SCA Packaging Sweden AB
”Vi använder ProjektStegen för att kvalitetssäkra vår projektorganisation.”
Andreas Hager, Affärsutvecklare, Rödl & Partner AB
”ProjektStegen utbildar projektledare i vår organisation för att skapa ett gemensamt arbetssätt och språkbruk.”
Lotta Holmquist, HR-ansvarig, SWEP International AB
”Jag är helnöjd med kursen och har svårt att välja ut det mest positiva.”
Anneli Hultman, Pfizer Health AB