Kunder berättar – Landstinget i Jönköpings län

Kent Bergman
Konsultchef IT-centrum
Landstinget i Jönköpings län

”Konsulterna på IT-centrum inom Landstinget i Jönköpings län har höga krav på sig när det gäller att vara effektiva, kostnadsmedvetna och leverera i rätt tid till överenskommet pris. När avdelningen växte kraftigt i slutet på 90-talet var det dags att förnya projektrutinerna. ProjektStegen fick uppdraget att ta fram lösningen. – Verksamheten har blivit allt mer projektorienterad och uppdragen har ändrat karaktär. Förr ägnade vi oss mest åt landstingets administrativa rutiner. Nu handlar det ofta om olika former av IT-stöd ute i verksamheterna, säger Kent Bergman som är konsultchef på IT-centrum. För att möta förändringarna sökte Kent Bergman ett verktyg som skulle systematisera och förenkla hanteringen av uppdragen. – Jag ville ha en modell som upplevs som ett stöd, inte som ett gissel, säger han. ProjektStegen levererade lösningen och det blev inledningen till ett snart tioårigt samarbete. Den projektmodell som köptes in av IT-centrum finns i dag tillgänglig för tusentals användare inom landstinget.”

Koll på ändringarna

Projektmodellen består av ett femtiotal mallar, varav drygt 15 används mycket frekvent. De andra tar man till när projektets karaktär eller storlek så kräver.

– I alla projekt sätter vi tydliga mål och gör aktivitets- och tidplaner enligt modellen. Vi är också noga med att alltid definiera projektdeltagarnas roller, säger han. Till Kent Bergmans favoritmallar hör de som är avsedda att hantera förändringar.

– Det händer alltid saker under projektens gång och det kan ställa till bekymmer om man inte har konsekvenser klara för sig i ett tidigt skede. Projektmodellen ger oss tydliga svar på hur, till exempel tidsåtgång och kostnader påverkas, och vilka beslutsfattare som ska involveras med anledning av förändringen.

ISO-certifiering

I november 2001 tog IT-centrum ett stort, och för att vara en landstingsanknuten IT-enhet, ovanligt steg – man certifierade verksamheten enligt ISO 9000-standarden.

– Certifieringen är ett sätt att höja kvalitet och ett incitament för oss att ständigt förbättra våra processer. De verktyg och utbildningar som ProjektStegen har försett oss med bidrar till att vi klarar ISO-certifieringens högt ställda krav på projektprocessen, säger Kent Bergman.

Varukorg
Rulla till toppen