Kunder berättar – Lantmännen

Mattias Wallén
Verksamhetsutvecklare
Lantmännen

”Det har sina sidor att hålla ihop en koncern som rymmer allt från frukostflingor till biodrivmedel. Men sedan ett par år pågår ansträngningar att göra Lantmännen till en mer sammanhållen organisation. En del i det arbetet har varit att skapa en gemensam syn på projekthantering. – Tidigare hade vi lika många projektmodeller som det fanns projektledare. Vi behövde en lösning som kunde fungera för alla, säger Mattias Wallén, som arbetar med verksamhetsutveckling på Lantmännen.”

Enkel och skalbar

Mattias Wallén fick uppdraget att hitta ”den universella projektmodellen”. Den skulle passa lika bra på forsknings- och marknadsföringsprojekt som på bygg- och IT-projekt. Den skulle hantera såväl stora och komplicerade som små och enkla projekt. Modellen skulle dessutom fungera lika väl i händerna på en driven projektledare som på en helt oerfaren dito.

– Lösningen blev en i grunden enkel modell, som kan byggas på vid behov. ProjektStegen, som har levererat lösningen, lyckades med konststycket att skapa en flexibel modell som ändå är ändamålsenlig och effektiv, säger Mattias Wallén.

Underlättar jobbet

Nu, så här två år efter starten, kan man konstatera att den fungerar.

– Modellen har gjort projektledarnas arbete enklare. Nu finns en tydlig arbetsgång och ett bra stöd. Den har också gjort våra projekt mer kostnadseffektiva och målinriktade. Med en gemensam vokabulär och rubriksättning har vi dessutom helt nya möjligheter att jämföra olika projekt inom koncernen.

Sprider budskapet

Lantmännen är en starkt decentraliserad organisation, vilket gör alla koncernövergripande aktiviteter till stora utmaningar.

– Vi har lagt mycket kraft på att sprida information och kunskap om projektmodellen internt, men med facit i hand skulle vi ha varit ännu mer offensiva redan från början. Vi vet ju att behoven ute i organisationen är stora och att vi har en lösning som fungerar, säger Mattias Wallén, som tillsammans med Projektstegen fortsätter arbetet med att sprida modellen och utbilda Lantmännens många projektledare i konsten att genomföra ett projekt.

Varukorg
Rulla till toppen