PROJEKTLEDARUTBILDNING MALMÖ OCH HELSINGBORG

Vi genomför frekvent projektutbildningar i Malmö, Helsingborg och hela Öresundsregionen inkl Köpenhamn. Exempel på kunder i regionen är Malmö stad, Lantmännen, Modelon, Lunds Kommun, Fredriksdal och SWEP. Vi har både kursledare och konsulter som har sin bas i Malmö och Helsingborg, vilket gör att vi kan ha ett nära samarbete med våra kunder inom projektledarutbildning.

Ofta har en utbildningsinsats inom projektledning ett behov av att följas upp efter en tid för att säkerställa att utbildningen verkligen når de mål som fastställs. Då är lokal närvaro en fördel eftersom det förenklar olika punktinsatser.

Har ni behov av en intern projektledarutbildning i Malmö eller Helsingborg? Kontakta oss!

projektledarutbildning kommuner

KURSDATUM

Se aktuellt kurschema för projektledarutbildning i Malmö och Helsingborg

Klicka här för att se kurskalender för hela Sverige.

Kurstider

09.00-16.30

Kurslokaler

Centrala lokaler i Malmö och Helsingborg

Kursmaterial, lunch & kaffe ingår.

LÄS MER OM PROJEKTLEDARUTBILDNING I MALMÖ OCH HELSINGBORG

Se exempel på kurser i projektledning som vi genomför i Malmö och Helsingborg. Alla kurser kan genomföras som internutbildning

Vår populära projektledarutbildning Praktisk Projektledning genomför i frekvent i Malmö och Helsingborg. Du får lära dig hur du styr och administrerar projekt, från start till mål. Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar. Du får också lära dig hur du kan undvika de vanligaste fallgroparna i projekt. Läs mer »
Den här utbildningen ger dig som projektmedlem en god uppfattning om vad arbete i projektform innebär. Utbildningen lär ut de vanligaste begreppen samt arbetsgången i projekt. Du får lära dig vilka krav som ställs på dig som projektmedlem och vilka krav du har rätt att ställa på din projektledare. Läs mer »

En kurs som ger dig som chef handfasta råd för olika delar inom projektområdet. Du får exempelvis lära dig mer om och träna på hur bemanning, styrning, prioriteringar och olika intressekonflikter kan hanteras i projekt.
Läs mer »

Är du anställd på en kommun och vill gå en anpassad kurs i projektledning? Den här projektutbildningen utgår ifrån projektledning i kommunal verksamhet. Du får lära dig styrning och administration av projekt, från start till mål. Stort utrymme för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna ges.
Läs mer »

Kontakta oss om projektledarutbildning i Malmö och Helsingborg

Har du några frågor om vårt kursutbud eller vill du diskutera internutbildning?