Ny omgång av internationell projektledarutbildning

ProjektStegen har under hösten genomfört en projektledarutbildning för en större grupp med internationella projektledare i en global organisation inom energi- och livsmedel.

Utbildningen kombinerade traditionell utbildning med mellanliggande digitala möten för att diskutera och hantera operativa frågor för projekt. I vår genomför vi ytterligare en omgång av den här utbildningen för en ny grupp projektledare.