Nytt tillägg till våra agila komponenter

Under våren påbörjade vi nästa utvecklingssteg av våra agila komponenter för teori och praktik. Att lyckas med agilt arbete kan innebära att många olika förutsättningar behöver vara på plats för att dra nytta av arbetssättet, t ex att verksamheten kan avsätta resurser på daglig basis för att prioritera och medverka i utveckling, att projektet organiseras i olika team som kanske också behöver synkas och dessutom ska planeringen hanteras konstant både på övergripande nivå och detaljnivå för det som är aktuellt att utveckla. Det här kan skapa motstånd och hinder för många organisationer avseende att komma i gång med agilt.

Därför tar vi nu fram ett tillägg till våra agila komponenter och utbildningar inom agilt som fokuserar på det mest centrala – att hantera en backlogg på ett enkelt och okomplicerat sätt. Behoven samlas i en inkorg. Utifrån den skapas rutiner för att prioritera och organisera olika typer av arbete som behöver utföras. Mer om detta kommer inom kort. Och psssst…..det här sättet lämpar sig också perfekt för mer komplexa projekt som arbetat agilt och sedan lämnat över projektet till den ordinarie verksamheten för förvaltning.

Stay tuned, mer information kommer i början av september!