Nytt uppdrag i Microsoft Project

Vi påbörjar nu ett nytt uppdrag för en större nationell organisation inom miljö. ProjektStegen stöttar med expertis vid införandet av verktyget i organisationens projektmiljö.